Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Przesłanka Ascha

Wojciech Błasiak

Za sprawą ordynacji proporcjonalnej system medialny w Polsce jest częścią systemu politycznego

Aby wzmacniać przesłankę Ascha, trzeba nieustannie lansować i promować tych, których oceny mijają się z prawdą. Co więcej – trzeba ich legitymizować jako niezależnych dziennikarzy, publicystów, ekspertów i naukowców. Trzeba wręcz kreować ich na autorytety zawodowe, moralne i ideowe. Na gwiazdy dziennikarstwa i publicystyki. Na nieprzeciętne talenty, wzory cnót moralnych i ideowych w nauce i życiu publicznym. To wzmacnia skuteczność ich nieprawdziwych twierdzeń.

Ta nieprawda rzadko jest podawana w formie kłamstwa. Dominują przemilczenia, wykluczenia, półprawdy, miękkie kłamstwa i przekłamania czy szumy, a wręcz hałasy informacyjne celowo odwracające uwagę od prawdy. Nieprawda jest strukturalną, a nie koniunkturalną cechą przesłanki Ascha w naszym systemie medialnym. W III RP czwarta władza jest bowiem piątą kolumną demokracji, a może nawet polskiej suwerenności i polskiej przyszłości.

Utrzymanie wyłonionego w trakcie transformacji ustrojowej układu sił społecznych i politycznych III RP wymaga stałej manipulacji opinią publiczną w oparciu o przesłankę Ascha. Nieprawda w masowych przekazach jest tego warunkiem, a prawda zagraża układowi panującemu. Dlatego nieprawda musi odgrywać kluczową rolę w medialnej komunikacji społecznej III RP. Bez nieustannego wskazywania społeczeństwu na nieprawdziwe rozwiązania jego dylematów i uniemożliwianie mu dotarcia do prawdy panujący układ sił szybko uległby erozji. Istnienie umożliwia mu proporcjonalna ordynacja wyborcza. A zlikwidują to dopiero wybory w okręgach jedno-mandatowych.

1 2
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez