Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Nie dajmy się paranoi

Andrzej Urbański

Polaków także mordowano na różne sposoby, robili to Niemcy, Sowieci, Ukraińcy. Ale Holokaust był czymś wyjątkowym

I nie trzeba było żadnego „żydowskiego spisku" o wyjątkowości Zagłady, bo to my, Polacy, upowszechnialiśmy prawdę o tym mordzie przez co najmniej dwa dziesięciolecia, zanim zaczęło to robić państwo Izrael. To my, Polacy, zbieraliśmy dowody zbrodni, pisaliśmy powieści i wspomnienia, robiliśmy filmy, zanim ktokolwiek inny tym się po wojnie zajął. Zrobiliśmy to najlepiej, jak umieliśmy, i jak nam na to komunistyczna cenzura pozwalała. Dla nas właśnie wyjątkowość Holokaustu nie jest żadnym „religijnym dogmatem", ale zbiorem faktów precyzyjnie rekonstruowanych, literackich fraz, filmowych scen, muzycznych motywów, rodzinnych opowieści wreszcie. Owszem, Niemcy mieli też Plan Wschodni, zakładający po rozgromieniu Sowietów zagłodzenie milionów Słowian, co częściowo zostało zrealizowane – w samym 1941 r. umarło w strasznych warunkach ponad trzy miliony wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Nie było jednak planu wytępienia wszystkich Polaków czy Białorusinów lub Rosjan. I to jest różnica zasadnicza, fundamentalna, decydująca o śmierci i o życiu naszych dziadków. Ich też mordowano, na różne sposoby, robili to Niemcy, Sowieci, Ukraińcy, ale ich cierpienia eksterminacja Żydów nie pomniejsza.

Polskiej wyjątkowości wystarczy dla nas, nie trzeba jej zazdrościć innym, nie należy jej też dezawuować ani oburzać się, pomniejszać lub się irytować. Nie byliśmy przeznaczeni do Zagłady. Wściekać się na to dzisiaj to jakaś niebywała paranoja.

1 2
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej