Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Zabezpiecz się

Rafał Otoka-Frąckiewicz

Jak zapewnić bezpieczeństwo informacjom znajdującym się na naszym tablecie

10. Pierwsza z propozycji to „Wzór". Wybieramy tę opcję, uruchamiając tym samym okno konfiguracji.

Przeciągamy palcem po punktach na ekranie i tworzymy wzór znany jedynie nam. Oczywiście może, a nawet powinien on być bardziej skomplikowany niż ten zaprezentowany na naszym przykładzie. Następnie dotykamy przycisku „Dalej" i powtarzamy wzór, który narysowaliśmy w poprzednim oknie. Kiedy to zrobimy, dotykamy opcji „Potwierdź".

11. Wyświetla się okno informujące o prawidłowym zakończeniu konfiguracji. Dotykamy przycisku „OK".

12. Do zabezpieczenia tabletu możemy użyć jeszcze dwóch sposobów. Dotykamy ponownie opcji „Blokada ekranu"

 

13. Z wyświetlonych opcji wybieramy „Kod PIN" [E].

 

14. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisujemy czterocyfrową kombinację mającą zabezpieczyć nasz tablet, a następnie dotykamy przycisku „Dalej".

15. W kolejnym oknie ponownie wpisujemy podane przez nas cyfry i dotykamy przycisku „OK".

16. Pozostaje jeszcze jedna możliwość zablokowania naszego sprzętu. Jest nią po prostu hasło. Żeby je ustanowić, ponownie wybieramy opcję „Blokada ekranu", a potem „Hasło".

17. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisujemy wymyślone przez nas hasło i dotykamy przycisku „Dalej".

W kolejnym oknie powtarzamy nasze hasło i dotykamy „OK". Tym samym zakończyliśmy konfigurację wszystkich zabezpieczeń tabletu.

18. Możemy jednak jeszcze bardziej utrudnić nieuprawnione użycie naszego sprzętu. W uruchomionej w punkcie 4. zakładce z ustawieniami dotykamy opcji „Blokuj automatycznie". Z wyświetlonej listy wybieramy czas, po którym nasz tablet ma zażądać podania hasła lub wzoru dostępu.

Dzięki tej możliwości urządzenie przejdzie w stan czuwania, gdy nie będziemy z niego korzystać. Osoba, która będzie chciała go użyć, natrafi na ekran z żądaniem autoryzacji. Czas czuwania powinien być zatem jak najkrótszy. Pamiętajmy jednak o własnej wygodzie. Blokada tabletu kilka sekund po wykonaniu przez nas ostatniej czynności może być bardzo irytująca.

1 2
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez