Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Bank sędzią w swojej sprawie

Jest szansa, że prawa dłużników zostaną uregulowane. Poseł PiS Adam Abramowicz walczy o zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego, który uprawnia banki do ściągania należności i odsetek od swoich klientów bez postępowania sądowego.

Taki obowiązujący w Polsce zapis to pozostałość z czasów PRL. Większość postkomunistycznych państw już dawno się go pozbyła.

Problemy i absurdy prawne, przez które cierpią dłużnicy, opisywaliśmy już w połowie czerwca. Okazało się, że Polacy są winni bankom i usługodawcom łącznie już ponad 38 mld zł. Większość z nich nie ma pojęcia, że nie musi się godzić na spłacanie wysokich odsetek i dręczenie przez windykatorów.

Obecnie banki mają bowiem prawo same wystawić dokument uprawniający do zajęcia majątku swoich dłużników. – Do wszczęcia egzekucji nie jest wymagane dochodzenie roszczeń przed sądem, lecz jedynie nadanie przez sąd klauzuli wykonalności tytułów egzekucyjnych – mówi Adam Abramowicz, poseł PiS. – Regulacji pozwalającej bankom na pominięcie postępowania przed sądem nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą, że wymiar sprawiedliwości sprawują jedynie sądy i trybunały. Tytuł egzekucyjny stosowany przez prywatne instytucje komercyjne, jakimi są banki, stawia je w uprzywilejowanej pozycji wobec klientów indywidualnych i firm. Sprawia, że banki same są sędziami w swojej sprawie.

Zdaniem PiS tylko państwo powinno być uprawnione do wystawiania tytułów egzekucyjnych. Jak przypominają posłowie, bankowy tytuł egzekucyjny jest następcą bankowego tytułu

wykonawczego wprowadzonego w 1948 r. Po zmianach ustrojowych większość byłych państw komunistycznych takie rozwiązanie prawne zlikwidowała. – Jeżeli w innych państwach banki mogą skutecznie działać bez takiego instrumentu finansowego, to dlaczego akurat w Polsce ma on nadal obowiązywać? – zastanawia się Abramowicz.

Według PiS interesy konsumentów są niedostatecznie chronione. Żądania banków, by klienci płacili karne, nieproporcjonalnie wysokie odsetki za opóźnienie w spłacie długu, są w większości starych krajów Unii Europejskiej oddalane przez sąd. W Polsce sądy nadają bankowym tytułom wykonawczym klauzule natychmiastowej wykonalności. I najczęściej nie zwracają uwagi na wysokość odsetek.

Zmiany w projekcie ustawy Prawo bankowe nie podobają się jednak Platformie Obywatelskiej. Zgłoszony przez klub wniosek o odrzucenie projektu zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

—eh

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy