Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Sędziowie ograniczyli wszechwładzę fiskusa

Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy, które dawały urzędom skarbowym niemal nieograniczoną władzę. Czy ta decyzja poprawi sytuację polskich podatników, często niesłusznie padających ofiarą fiskusa?

Jest taka szansa – trybunał uchylił między innymi art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zezwalał urzędnikom na szacowanie nieujawnionych przychodów na podstawie poczynionych wydatków oraz wartość posiadanego majątku. Taki zapis stwarzał pole do nadużyć – często bowiem się zdarza, że wydatki czynione są z oszczędności, zgromadzone dobra zaś kupowane na przestrzeni lat. Istniejący przepis pozwalał spekulować urzędnikom, którzy szacowali nieujawnione dochody na podstawie nieprecyzyjnych danych. Trybunał uznał, że przepis narusza prawo własności i zasadę sprawiedliwości społecznej oraz uznał go za niezgodny z konstytucją. Podobnie postąpił z regulacją dotyczącą przedawnienia tych

zobowiązań, zawartą w ordynacji podatkowej. Sędziowie doszli do wniosku, że każdy z nas powinien mieć prawo powoływania się na przedawnienie, obydwa przepisy uznał zaś za nieprecyzyjne i umożliwiające pojawienie się nadużyć wobec podatników.

Trybunał podtrzymał natomiast inny zapis w ustawie o PIT – dotyczący opodatkowania nieujawnionych dochodów. Prawo stanowi, że zatajony dochód powinien być opodatkowany na poziomie 75 proc. W skardze do trybunału, złożonej przez jedną z podatniczek, znalazł się argument, że jest to de facto konfiskata mienia, a poza tym decydować o nim powinien wyłącznie sąd. Trybunał nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem – uznał, że nieujawnienie dochodu jest próbą oszustwa, 75-proc. stawka umożliwia zaś odzyskanie należnego podatku i ustawowych odsetek. Wyrok trybunału zapewne ograniczy samowolę urzędników, traktujących często podatników mocno niesprawiedliwie. Nie jest tajemnicą, że z powodu błędów skarbówki padło wiele firm, a przedsiębiorcy latami udowadniali w sądzie swoją niewinność. Wielu w efekcie wygrywało sprawy, ale ich firmy bankrutowały. Niestety, urzędnicy wydający błędne decyzje nie ponosili odpowiedzialności. Niejasne przepisy podatkowe nierzadko zniechęcały też zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce.

—ejż

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej