Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Becikowe za Bugiem

Michał Kozak

W ciągu trzech pierwszych lat życia dziecka białoruski czy ukraiński rodzic dostaje od państwa większe wsparcie finansowe niż polski przez 18 lat

Europejskie standardy

Fundacja Republikańska przygotowała w zeszłym roku zestawienie systemów wsparcia rodzin w krajach Unii Europejskiej, z którego jasno wynika, że pomoc, na jaką może liczyć rodzina żyjąca między Bugiem a Odrą, poważnie odstaje od europejskich standardów.

We Francji matce dziecka przysługuje 908 euro becikowego, którego warunkiem otrzymania jest poddanie się badaniom lekarskim w 14. tygodniu ciąży i nieprzekroczenie progu zarobków wynoszącego dla rodziny z jednym dzieckiem 33,8 tys. euro, gdy pracuje jeden z rodziców, i 44,6 tys. euro, gdy pracują oboje. Dziecko rodziców mieszczących się w tym progu zarobków otrzymuje co miesiąc do trzeciego roku życia zasiłek w wysokości 182 euro.

Rodzinom z większą liczbą dzieci przysługuje już niezależnie od dochodu zasiłek wynoszący miesięcznie 126 euro na drugie dziecko i 162 euro na każde kolejne dziecko. Wraz z wiekiem dzieci kwota zasiłku wzrasta. Rodziny z dochodami poniżej określonego minimum posiadające co najmniej trójkę dzieci w wieku od 3 do 21 lat otrzymują dodatkowo 165 euro miesięcznie.

W Irlandii na każde dziecko do 16. roku życia (na uczące się – do 18. roku życia) przysługuje zasiłek wynoszący 140 euro miesięcznie dla pierwszego i drugiego dziecka w rodzinie, 148 euro dla trzeciego, oraz 160 euro dla każdego kolejnego. W przypadku bliźniaków zasiłek jest zwiększany o połowę.

W Szwecji zasiłek o równowartości 95 euro miesięcznie przysługuje na każde dziecko w wieku do 16 lat (lub do 20, jeśli kontynuuje naukę) niezależnie od dochodów rodziny. Wraz z liczbą dzieci w rodzinie wypłacane są także zasiłki uzupełniające podstawową kwotę – o równowartości 10 euro na drugie dziecko, 35 euro na trzecie, 85 euro na czwarte i 100 euro na piąte i kolejne dzieci w rodzinie.

W sąsiedniej Finlandii rodzice po urodzeniu dziecka otrzymują do wyboru 140 euro lub gotową wyprawkę dla niemowlęcia. Później aż do ukończenia 17. roku życia otrzymują miesięcznie zasiłek w wysokości 104 euro na pierwsze dziecko, 115 euro przy dwóch, 147 przy trzech, 168 przy czterech, 190 euro przy pięciu i więcej dzieciach w rodzinie. Rodzice samotnie wychowujący dzieci dostają ponadto po 49 euro miesięcznie na każde dziecko. Do tego rodzicom przysługuje 167 euro miesięcznie (a najuboższym nawet 300 euro miesięcznie) na opiekunkę dla dziecka lub prywatne przedszkole.

W Niemczech na każde dziecko w wieku do 18 lat (21 lat, gdy nie pracuje, a 25 lat, jeśli pobiera naukę) przysługuje zasiłek w miesięcznej wysokości po 184 euro na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie, 190 euro na trzecie oraz 215 euro na każde kolejne dziecko w rodzinie. Najuboższe rodziny otrzymują dodatkowo po 140 euro miesięcznie na każde dziecko.

Jednak już nie tylko Szwecja, Finlandia czy Niemcy, ale nawet Ukraina i Białoruś wyprzedzają Polskę w rozwiązaniach wspierających rodziny.

Jak rodzić, to na Wschodzie

Liczba ludności Ukrainy od 1991 r. spadła z 52 do zaledwie 45,6 mln osób. Nic dziwnego, że nasi sąsiedzi znad Dniepru szukają sposobu, by za wszelką cenę powstrzymać niekorzystną tendencję. – Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że po to, by odbudować liczbę obywateli, każda kobieta powinna rodzić trójkę, a nawet czwórkę dzieci – przyznają urzędnicy ukraińskiego ministerstwa zdrowia.

By przeciwdziałać spadkowi liczby urodzeń, w Kijowie już w 2005 r. uruchomiono system wypłat dla rodziców, które w Polsce mogą budzić zawiść. Tym bardziej gdy porównać je ze średnimi zarobkami, które na Ukrainie są kilkakrotnie niższe niż nad Wisłą.

Na Ukrainie sprawy pomocy rodzinom reguluje ustawa o państwowej pomocy rodzinom z dziećmi. Na początek otrzymują oni odpowiednik polskiego becikowego. Obliczane jest w wysokości zależnej od oficjalnego wskaźnika – minimum socjalnego dla dziecka do szóstego roku życia obowiązującego w dniu urodzin. Dla pierwszego dziecka suma becikowego to 30-krotność minimum, na drugie dziecko rodzice otrzymują 60-krotność, a na trzecie i kolejne dziecko 120-krotność minimum socjalnego. Po przeliczeniu na gotówkę jest to obecnie odpowiednio ok. 29 tys. hrywien, 58 tys. hrywien i 116 tys. hrywien, czyli 11,5 tys. zł, 23 tys. zł i 46 tys. zł. Od grudnia kwota ta jeszcze wzrośnie i ukraińskie becikowe będzie wynosiło 31 tys. hrywien, 62 tys. hrywien i 124 tys. hrywien, czyli 12,4 tys. zł, 24,8 tys. zł i 49,6 tys. zł.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej