Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Dobre prognozy w gospodarce

Przedsiębiorcy deklarują poprawę sytuacji finansowej swoich firm.

Skrócił się czas oczekiwania na zapłatę za usługi od kontrahentów, a w związku z tym zmalały koszty windykacji należności. W górę szybuje także PKB. To wyniki najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów i Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych.

Takie budzące optymizm wyniki przyniosły przeprowadzone w lipcu badania ankietowe wśród polskich przedsiębiorców. – Firmy oceniają swoją sytuację finansową najlepiej od stycznia 2012 r., na podobnym poziomie jak w okresie dobrej koniunktury gospodarczej z roku 2011 – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. – Na poprawę swojej sytuacji finansowej wskazało aż 22,6 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy jeszcze w kwietniu tego roku wskaźnik ten wynosił 17,1 proc.

W lipcu aż 32 proc. firm deklarowało także, że nie ma problemów z odzyskiwaniem należności lub takich kłopotów jest coraz mniej. W pierwszym kwartale 2013 r. podobnie odpowiadało tylko 26,1 proc. przedsiębiorców. Jednocześnie znacząco zmalał odsetek tych przedsiębiorców, którzy wskazywali na narastanie tego problemu – z 26,4 proc. do 18 proc. Skrócił się też średni okres oczekiwania na zapłatę – z

4 miesięcy i 21 dni do 4 miesięcy i 9 dni. Zmalały także wydatki ponoszone przez firmy w związku z obsługą przeterminowanych należności, do 7,2 proc. wszystkich kosztów ponoszonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Średnia z ostatnich 18 kwartałów wyniosła 8 proc.

Poprawiła się wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw, który jest odzwierciedleniem zadłużenia firm. Biorąc pod uwagę to, że wahania wartości INP zmieniały się w podobny sposób jak produktu krajowego brutto, można wysnuć ostrożne wnioski, że polska gospodarka nieco się ożywiła.

Podobnie optymistyczne są także wyniki raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zdaniem analityków IBnGR w minionym kwartale zahamowany został spadek tempa wzrostu PKB i z kwartału na kwartał PKB będzie rosło. Według prognoz Instytutu w bieżącym roku wzrost gospodarczy osiągnie 1,2 proc., a w kolejnym – 2,6 proc.

– Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że polska gospodarka powoli wychodzi z okresu spowolnienia. Malejące zatory płatnicze są zawsze jednym z symptomów ożywienia – prognozuje Adam Łącki.

—eh

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE