Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

W Chinach emeryci musza liczyc na pomoc rodziny

W poszukiwaniu emerytalnego wzorca

Paweł Łepkowski

Politycy i ekonomiści głowią się, jak zreformować polski system ubezpieczeń społecznych. Oto mała podpowiedź – przykłady najlepiej i najgorzej działających mechanizmów emerytalnych na świecie

Najlepszy wzór

Listę najlepiej funkcjonujących ubezpieczeń społecznych na świecie otwiera Kanada. Podobnie jak w Polsce kanadyjski system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar stanowią emerytury wypłacane wszystkim obywatelom kanadyjskim (bez obywatelstwa kanadyjskiego lub prawa stałego pobytu w tym kraju nie można być beneficjentem systemu emerytalnego), którzy ukończyli 65. rok życia. Należy tu podkreślić słowa: „wszyscy obywatele". Emeryturę wypłaconą w ramach programu Old Age Security (OAS) otrzyma bowiem każdy Kanadyjczyk po 65. roku życia niezależnie od tego, czy jeszcze pracuje czy nawet nigdy nie pracował i nie uiścił złamanego centa w ramach składek ubezpieczeniowych.

Polskie Centrum im. Adama Smitha uznało ten system za wzorcowy i zaproponowało wprowadzenie „emerytur obywatelskich" na wzór kanadyjski, czyli wypłaty stałych, minimalnych świadczeń z budżetu państwa dla każdego obywatela polskiego w wieku powyżej 65 lat. Byłoby to szczególnie ważne dla osób pracujących na umowę-zlecenie, w oparciu na prawach autorskich czy realizujących umowy o dzieło.

Warto podkreślić, że system kanadyjski zaliczony do grupy sześciu najlepszych systemów emerytalnych na świecie, obok holenderskiego, australijskiego, szwedzkiego, nowozelandzkiego i niemieckiego jest w pełni rentowny, samowystarczalny i generuje znaczne nadwyżki na kontach funduszy emerytalnych.

W 2011 r. pełna „emerytura obywatelska" wynosiła 540,12 dolarów kanadyjskich (ok. 1724 zł), co stanowiło 30 proc. średniej pensji krajowej. Dodatkowo 38 proc. seniorów kanadyjskich korzysta z systemu dodatkowego wsparcia najuboższych (Guaranteed Income Supplement).

Drugi filar systemu kanadyjskiego, noszący nazwę Canada Pension Plan (CPP), jest obowiązkowym funduszem finansowanym ze składek w wysokości 9,9 proc. wynagrodzenia przez wszystkich pracujących obywateli. Składki są pobierane jedynie do kwoty 2217 dolarów rocznie. Canada Pension Plan (CPP) jest funduszem znakomicie zarządzanym, całkowicie samofinansującym się i generującym stałe nadwyżki budżetowe.

Dlaczego więc polski ZUS i KRUS – systemy oparte na tych samych założeniach co CPP – są przykładami niegospodarności i bałaganu, generującymi dziesiątki miliardów złotych deficytu? W opinii ekspertów z Centrum im. Adama Smitha to głównie przejrzystość przepisów i precyzyjny podział kompetencji pracowników czynią system kanadyjski tak rentownym i aż trzykrotnie tańszym od polskiego.

Istotny jest fakt, że CPP coraz bardziej odchodzi od modelu repartycyjnego na rzecz mechanizmów kapitałowych. Obecnie aż 20 proc. składek jest inwestowane na rynkach finansowych, a zyski trafiają indywidualnie do członków funduszu. Polskie OFE są o wiele bardziej ograniczone prawnie niż fundusz kanadyjski, który choć jest instytucją państwową, posługuje się w swojej strategii myśleniem klasycznie wolnorynkowym.

Jednak na wysokość przyszłej emerytury mieszkańca Kanady największy wpływ ma tzw. III filar. Są to wszelkiego typu fundusze emerytalne, na które składki są wpłacane dobrowolnie i indywidualnie. W przeciwieństwie do Polski ta forma prywatnych oszczędności emerytalnych jest w Kanadzie bardzo popularna. Uczestniczy w nich 40 proc. osób aktywnych zawodowo, 33 proc. posiada indywidualne konta RRSP.

Jest sprawą dyskusyjną, czy kanadyjscy emeryci mogą żyć na starość w luksusie. Z pewnością nie pozwalają na to emerytury wypłacane wyłącznie z I i II filaru. Najważniejsze jest jednak, że Kanadyjczycy w przeciwieństwie do wielu narodów świata, w tym także Polaków, nie muszą się obawiać bankructwa swojego systemu.

1 2 3
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe