Najnowsza interwencja Uważam Rze

Cywilizacja

Dziennik elektroniczny

Agnieszka Niemojewska

Od kilku lat dyrektorzy szkół decydują się na e-dzienniki. To spore utrudnienie dla nauczycieli, ale świetne narzędzie dla rodziców

Potocznie e-dziennikiem nazywamy wszystko, co służy do zapisywania w komputerze ocen lub innych rejestrów związanych z nauką. Rodzic, po opłaceniu rocznego abonamentu, otrzymaniu loginu i hasła, ma pełen wgląd w oceny dziecka, jego frekwencję, przebieg nauki. Potrzebny jest tylko dostęp do internetu. Również w szkole. Decyzję o przejściu na system elektroniczny podejmuje dyrekcja i to ona podpisuje umowę z daną firmą oferującą zintegrowany system dzienników elektronicznych. Oto dwa popularne serwisy.

dziennik.edu.pl

Dziennik Lekcyjny został stworzony na wzór dziennika papierowego. Nauczyciel rozpoczyna pracę od otwarcia dziennika klasy na stronie WWW i od tej pory wypełnia dziennik tej konkretnej klasy (w innych dziennikach często za każdym razem trzeba wybierać klasę – osobno na liście obecności, osobno w ocenach itd.). By korzystać z tego dziennika, nie potrzebujemy specjalnego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka. Dane z dziennika nie są zapisywane na komputerze użytkownika, tylko na serwerach, po zalogowaniu się dziennik jest dostępny z każdego miejsca, ale tylko dla osób uprawnionych, tj. dla nauczycieli i dyrekcji szkoły. Dodatkowo uczniowie i rodzice otrzymują wgląd do dzienniczka ucznia, który zawiera m.in. oceny i frekwencję tego ucznia. Rodzice nie mają dostępu do pełnego dziennika ani do dzienniczków innych uczniów.

To, czym z definicji jest Dziennik Elektroniczny, reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, konkretnie zaś – zmiany do tego rozporządzenia wprowadzone w 2009 r.

Dziennik elektroniczny może być tak nazywany tylko wtedy, gdy spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu MENiS. Są to: zachowanie selektywności dostępu do danych; tylko użytkownicy autoryzowani mogą mieć dostęp do danych w e-dzienniku; zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych; dostęp do dziennika elektronicznego musi być chroniony hasłem. W e-dzienniku na dziennik.edu.pl każdy użytkownik samodzielnie tworzy swoje hasło, nikt poza tym użytkownikiem nie zna treści tego hasła. W systemie hasło jest zapisane w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie. Każdy zapis lub zmiana danych powoduje automatyczne wykonanie kopii zapasowych na kilku różnych serwerach. Dane są zawsze bezpieczne, nawet gdy jeden z serwerów ulegnie awarii. E-dziennik umożliwia przygotowanie plików PDF, które formatem przypominają zwyczajne papierowe dzienniki lekcyjne – te pliki można wydrukować lub zapisać w archiwum szkoły.

Dodawanie ocen jest banalnie proste i przejrzyste. Każdy przedmiot w dzienniku elektronicznym ma przyporządkowaną tabelkę, a arkusz ocen jest zbliżony wyglądem do tego w dzienniku papierowym. Nauczyciele mogą tworzyć i opisywać dowolną liczbę kolumn (rubryk na kategorie ocen i/lub na sprawdziany), dzięki czemu łatwo utrzymują porządek. Tak jak w dzienniku papierowym, nauczyciel może przygotować miejsce na odpowiedzi, prace domowe czy klasówki. Przy każdym sprawdzianie można dodać dowolny opis, a następnie wykorzystać go np. do podania zakresu materiału, z którego należy się przygotować.

Oceny mogą otrzymywać wagi (np. x2 czy x4), dzięki którym oceny z ważniejszych sprawdzianów mają większy wpływ na średnią. Decyzję, jakie wagi udostępnić w dzienniczku elektronicznym, podejmuje szkoła, a nauczyciel, definiując rubrykę dla ocen, wybiera jedną z dostępnych etykiet, np. Praca domowa, Aktywność, Projekt czy Praca Klasowa. Każdą rubrykę nauczyciel może opisać etykietą, np. „Prace klasowe". Dzięki temu ustala kolor i wagę ocen wstawianych do tej rubryki. Etykiety są określane przez dyrekcję i są takie same dla całej szkoły. Rodzice wiedzą, że np. oceny czerwone to oceny z prac klasowych, które liczą się razy cztery. Taką będą miały wartość przy liczeniu średniej. Dzięki kolorom rodzice i uczniowie szybko się zorientują, które oceny w dzienniczku ucznia są naprawdę ważne.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej