Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Urzędnicy nie zawinili w sprawie WGI?

Edyta Żyła

Czy klienci WGI Domu Maklerskiego mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy?

Przed warszawskim sądem toczą się właśnie postępowania w tej sprawie. W ostatnich dniach zapadł nieprawomocny wyrok dotyczący pracowników byłej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (poprzedniczki Komisji Nadzoru Finansowego). Kilku urzędników, wśród których byli między innymi przewodniczący KPWiG i jego zastępca, zostali oskarżeni o brak nadzoru nad działaniami WGI. Akt oskarżenia wnieśli poszkodowani przez WGI Dom Maklerski po tym, jak prokurator odmówił im wszczęcia z urzędu postępowania w tej sprawie. Ich zdaniem urzędnicy nie dopełnili swoich obowiązków, wydając kontrowersyjnej spółce licencje na prowadzenie działalności maklerskiej.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił jednak umorzyć to postępowanie. Powód? Brak popełnienia czynu zabronionego. Postępowanie nie jest prawomocne, po sporządzeniu przez sędziów uzasadnienia będzie możliwe zaskarżenie tego orzeczenia.

To niejedyne postępowanie, jakie toczy się wobec WGI. Kolejne prowadzi bowiem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Tu wśród oskarżonych znajdują się członkowie Zarządu WGI Dom Maklerski – Łukasz K., Dominik S. i Marcin S. Zdaniem prokuratury, która skierowała przeciwko nim akt oskarżenia, mężczyźni wyrządzili szkody majątkowe „w wielkich rozmiarach", w związku z czym powinni odpowiadać na podstawie art. 296 Kodeksu karnego, co oznacza, że grozi im kara więzienia od jednego roku do nawet 10 lat. Łączne straty, do jakich mieli doprowadzić oskarżeni, oszacowano na ponad 240 mln zł. Szkody te mogły być nawet większe, bo suma wierzytelności WGI DM wynosi aż 320 mln zł. Niestety, postępowanie upadłościowe musiało zostać umorzone – zabrakło pieniędzy na jego dokończenie.

Kiedy poszkodowani doczekają się jakichkolwiek rezultatów? Na razie wyznaczono kolejne terminy rozpraw, wątpliwe jednak, by byli oni w stanie odzyskać utracone środki. Sprawa WGI DM nie jest jedyną tego typu sprawą w Polsce – wystarczy wspomnieć słynną aferę Amber Gold, w której straty poniosło ok. 10 tys. osób. Warto dodać, że obecnie na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez KNF znajduje się 98 podmiotów. Wśród nich są między innymi firmy świadczące usługi bankowe, maklerskie czy ubezpieczeniowe.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe