Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Liczą się układy

Nieformalne układy są ważniejsze niż osiągnięcia i wyniki pracy. Według większości pracowników przebadanych przez portal badania HR.pl to właśnie takie czynniki są głównie brane pod uwagę przy ocenie ich pracy. Większość przyznaje się także do wykorzystywania znajomości już przy poszukiwaniu pracy.

Aż 61 proc. respondentów odpowiedziało, że to układy, a nie rzetelna praca, decydują o tym, jak przełożony ocenia wykonywane przez pracownika obowiązki zawodowe. Tylko 20 proc. spośród badanych uważało, że układy są mniej ważne niż realne wyniki w pracy. Podobny odsetek, bo 19 proc., respondentów był w tej kwestii niezdecydowanych.

Większość badanych pracowników uważa, że dla zyskania aprobaty przełożonego ważniejsze od rzetelnej pracy są nieformalne relacje. – Warto pamiętać, że są to subiektywne opinie pracowników, choć być może przełożeni rzeczywiście faworyzują zaufanych pracowników – komentuje Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań HR z Sedlak & Sedlak. – Szerokie rozpowszechnienie wśród pracowników przekonania, że realne wyniki pracy są mało ważne, może być niebezpieczne. Jeżeli pracownicy uważają, że wysiłki, które wkładają w pracę, nie mają związku z ocenami przyznawanymi im przez przełożonych, to mogą przestać się starać, by zwiększać efektywność swojej pracy. Gdy wzrost efektywności pozostaje niezauważony przez przełożonych i nie przekłada się na premie czy awanse, to zapał do pracy może zostać zastąpiony przez cynizm czy zniechęcenie – dodaje Kulikowski. W ogólnopolskim badaniu stresu zawodowego przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 1 245 pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Badanie to przeprowadzono metodą CAWI, czyli poprzez kwestionariusz online.

Według innych badań większość pracowników już w trakcie poszukiwania zatrudnienia wykorzystuje swoje znajomości. Przyznaje się do tego 41 proc. badanych. Nie chodzi jednak o bezpośrednie polecenie – do tego przyznało się tylko 3 proc. badanych – lecz informacje o wolnych posadach. Prawie co czwarty ankietowany szukał ogłoszeń o pracy w internecie (ogółem – 23 proc., ale aż 59 proc. osób w wieku 25–34 lata). Ogłoszenia w prasie przegląda tylko 8 proc., a w urzędach pracy – 7 proc. badanych.    —eh

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?