Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Celnicy uderzają w przedsiębiorców

Mimo wyroków nie tylko polskich sądów, ale i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przyznających raz za razem jednoznacznie rację przedsiębiorcom, funkcjonariusze ministra Kapicy nie składają broni i w dalszym ciągu próbują „załatwić" legalnie działającą branżę automatów o niskich wygranych.

Warszawski Urząd Celny wszczął z urzędu postępowanie wobec spółki Fortuna pod pretekstem urządzania gier na automatach o niskich wygranych bez wymaganego zezwolenia. Mimo że sprawa ciągle jest w toku, a żadnych nieprawidłowości do tej pory nie wykryto, urzędnicy postanowili zabezpieczyć kilkanaście milionów złotych na majątku spółki. Jak twierdzą, na poczet ewentualnej kary. Co ciekawe, zrobili to na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, która nie przewiduje tego typu praktyk za jakiekolwiek inne sprawy niż wyłącznie te, które dotyczą zobowiązań o charakterze podatkowym.

– Permanentnie dochodzi do łamania prawa przez organy administracji publicznej przy wykonywaniu zadań w stosunku do przedsiębiorców działających na rynku gier. W tym przypadku znowu toczy się niecelowe postępowanie administracyjne, bez żadnych podstaw prawnych, zmierzające właściwie donikąd, w ramach tego postępowania użyto instrumentu prawnego przewidzianego dla zupełnie innych spraw. Jest to zjawisko bezprawne, niedopuszczalne i grozi w wyniku tego paraliż spółki – komentuje Jarosław Zieliński, prezes Fortuny.

Prezes spółki Fortuna zgłosił sprawę do prokuratury okręgowej w Warszawie. Ta ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez celników. Niezależnie od tego, już w lipcu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafiło pismo opisujące działania wiceministra Kapicy. CBA potwierdziło otrzymanie zawiadomienia, ale na razie nie informuje o szczegółach prowadzonych w tej sprawie czynności.    —kg

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy