Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Polska ma jeden z najwyzszych na swiecie wskaznikow inkarceracji

Prawo Dzikiego Wschodu: Od lewego

Piotr Ikonowicz

Ludzie są coraz biedniejsi? Jest na to sposób. Zaostrzymy prawo karne. Taka doktryna, w myśl której na deficyt bezpieczeństwa socjalnego państwo odpowiada zwiększonym bezpieczeństwem policyjnym, nazywa się sekurytaryzmem.

Bieda rodzi wzajemną wrogość i nieufność. Pojawia się chęć odwetu.

Sfrustrowane kryzysem narody często urządzały pogromy. U nas reakcją na biedę jest coraz powszechniejsze domaganie się przywrócenia kary śmierci i zaostrzenia kar. Jednak problemów społecznych nie da się spałować ani zaaresztować. Jesteśmy krajem o jednym z najwyższych w świecie wskaźników inkarceracji (odsetek ludności osadzonej w więzieniach). A najbardziej dotkliwe przestępstwa kwitną jak nigdy. Chodzi o przestępstwa popełniane jakby w majestacie prawa, przy użyciu instrumentów prawnych i państwowego aparatu przymusu.

Tam, gdzie padlina – tam sępy, a tam, gdzie bieda – tam pojawiają się lichwiarze, czyściciele kamienic, łowcy skór, odwróconych hipotek. I być może wielu ludzi nękanych przez windykatorów i brutalnych komorników odbierających domowe przetwory, dziecięce rowerki i ulubione pieski chętnie popatrzyłoby raz ma jakiś czas na publiczną egzekucję. Władza nie mogąc dać chleba ani igrzysk, bo ciągle przegrywamy w ulubioną grę premiera – czyli w gałę, dostarczyła więc żeru niskim instynktom rozsierdzonej gawiedzi i uchwaliła ustawę „o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób". Przewiduje on, że przestępcy, u których w trakcie odbywania kary „stwierdzono zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub preferencji seksualnych", mogą zostać po odbyciu kary bezterminowo uwięzieni w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym. Oddanie władzy psychiatrom niepokojąco przypomina radzieckie psychuszki, gdzie pozbawienie wolności opierało się nie na procesie karnym, tylko opinii biegłych, których obiektywizm może być wątpliwy, a dyspozycyjność wobec władzy – znaczna.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE

Wojciech Romański

W smoczym kręgu