Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądze dla twojej firmy

Edyta Żyła

1 Dotacje do wzięcia w Małopolsce

W województwie małopolskim otrzymać można dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Od 2 grudnia 2013 r. rozpoczyna się nabór, w którym możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości od 100 tys. do 800 tys. zł. Pieniądze mogą zostać wydane na rozwój nowych inwestycji, w tym zakup maszyn, aparatury lub innego typu wyposażenia, pokrycie kosztów patentów lub oprogramowania, sfinansowanie robót budowlanych, zmianę charakteru produkcji lub zakup nowego przedsiębiorstwa. Trzeba oczywiście dysponować wkładem własnym – dotacja pokryć może maksymalnie 40 proc. planowanych wydatków. Najwięcej uzyskać mogą firmy z obszarów gorzej rozwiniętych, mają szansę otrzymać o 5 proc. wyższą kwotę niż pozostali, jeśli znajdują się na terenie, w którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75 proc. średniej dla woj. małopolskiego. Wnioski należy składać do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, gdzie udzielane są dodatkowe informacje o tym naborze. Konkurs skierowany jest do małych firm z woj. małopolskiego.

2 Szansa dla firm w kujawsko-pomorskim

Małe i średnie przedsiębiorstwa z tego województwa uzyskać mogą dofinansowanie na wdrożenie rozwiązań zgodnych z wymogami ochrony środowiska. Dzięki uzyskanemu wsparciu zakupić można nowe technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń, zmniejszające zapotrzebowanie na energię, budowę lub unowocześnienie oczyszczalni lub też wprowadzenie nowych rozwiązań ograniczających zużycie wody czy odprowadzanie substancji niebezpiecznych wraz ze ściekami. Pieniądze uzyskać mogą mikro-, małe lub średnie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego, które funkcjonują co najmniej 12 miesięcy. Trzeba oczywiście dysponować odpowiednią kwotą na wkład własny – dotacja pokryć może maksymalnie 60 proc. w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz 70 proc. w przypadku mikro- i małych firm. Wartość całości planowanego działania nie może przekraczać 8 mln zł. Nabór prowadzony będzie w dniach 2–13 grudnia 2013 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy