Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Najwieksze szanse na unijne fundusze beda mialy firmy wdrazajace innowacyjne rozwiazania

Fundusze UE pomogą w eksporcie

Edyta Żyła, Leszek Buller

Perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020 zawiera projekty polegające na współpracy partnerów biznesowych i naukowców z różnych państw członkowskich. To szansa, by zyskać cenne kontakty biznesowe i wejść ze swoim produktem na zagraniczne rynki

Planowane projekty w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej stworzą przedsiębiorcom całkiem ciekawe możliwości, pod warunkiem jednak, że sami wykażą się wystarczającą aktywnością w tym względzie. Działanie na tym polu warto rozpocząć już na początkowym etapie funkcjonowania firmy na przykład uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych dla zespołów badawczych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w danej dziedzinie albo tworząc klastry, czyli grupy przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji, działające w podobnych branżach i realizujące wspólne cele. Łączenie się w klastry ułatwi wchodzenie na zagraniczne rynki, wspólne testowanie nowych rozwiązań naukowych, uczestniczenie w targach i giełdach technologii, a wreszcie pozyskiwanie nowych rynków zbytu, co wprost przełoży się na rosnące zyski. Aby marzenia stały się rzeczywistością, trzeba przekroczyć kilka biurokratycznych schodów związanych z ubieganiem się o dotacyjne wsparcie.

Uwaga na formalności

Informacje o prowadzonych naborach można zdobyć na dwa sposoby. Po pierwsze, należy często zaglądać na strony internetowe funduszy europejskich, na których zamieszczane są ogłoszenia o naborach. Drugą metodą jest udanie się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych (ich pełną listę można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie. gov. pl, w zakładce „działania promocyjne"). Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania od razu podstawowych informacji o sposobie wypełnienia wniosku. Pracownicy Punktu mogą też pomóc wybrać właściwy program dotacyjny dla naszej firmy.

Kolejnym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie, czy nasz projekt odpowiada celom danego konkursu. Jeśli upewnimy się, że tak, pozostaje prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go we właściwej instytucji oraz w odpowiednim terminie. Warto pamiętać, że uzyskanie dofinansowania to ucho igielne i szanse na przejście przez nie mają ci, którzy opracują wniosek skrupulatnie, zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku i pozostałą dokumentacją załączoną do ogłoszenia o naborze. Niestety, instrukcje SA czasami napisane są zawiłym, biurokratycznym językiem, a niedokładne spełnienie wszystkich wymogów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem nawet najlepiej przygotowanego merytorycznie wniosku. Jeśli brakuje nam czasu na dokładną analizę obszernych materiałów i wytycznych, opracowanie wniosku możemy zlecić firmie, która w takiej działalności się specjalizuje.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy