Najnowsza interwencja Uważam Rze

Kto ochroni świadka?

Czytelnik

Napisałem w tej sprawie do wszystkich posłów, którzy podali swój adres e-mail na stronie Sejmu RP. Otrzymałem kilka odpowiedzi, jednak wszystko wskazuje na to, że żaden poseł nie zamierza poważnie zająć się tą sprawą. Chodzi mianowicie o to, że nie licząc przypadków dotyczących najpoważniejszych przestępstw, które zostały ujęte w art. 184 Kodeksu postępowania karnego (świadek incognito), świadek przestępstwa (lub wykroczenia) nie ma gwarancji, że jego adres zamieszkania nie zostanie udostępniony oskarżonemu (lub obwinionemu).

Artykuł 191 § 3 Kodeksu postępowania karnego umożliwia zastrzeżenie miejsca zamieszkania świadka jedynie w przypadku gdy „zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec świadka lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami". Jednak, zgodnie z treścią art. 41 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przepis ten nie dotyczy świadków wykroczeń.

Uważam zamieszczanie dokładnych adresów zamieszkania świadków w protokołach z przesłuchań (do których wgląd mają oskarżeni/obwinieni) za absurdalne, biorąc pod uwagę fakt, że zamieszcza się w nich takie dane, jak imię i nazwisko świadka oraz numer i serię jego dokumentu tożsamości. Dane te w zupełności wystarczą do jednoznacznej identyfikacji tej osoby przez odpowiednie organy, gdyby kiedykolwiek zaszła taka potrzeba. Uważam, że dokładny adres zamieszkania świadka (lub adres do korespondencji) nigdy nie powinien być zamieszczany w żadnych materiałach, do których wgląd będą mieli oskarżeni/obwinieni i należy pozostawić te dane do wyłącznej wiadomości organów procesowych. Aby takie rozwiązania zostały wprowadzone, potrzebne są drobne zmiany obowiązujących kodeksów, jednak nasi obecni włodarze raczej się do tego nie palą.

Z wyrazami szacunku, Aleksander Kirkov

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej