Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

PKB nieznacznie do góry

Edyta Hołdyńska

Według prognoz Banku Inwestycyjnego Morgan Stanley w ciągu dwóch lat PKB dla Polski będzie rósł. W 2014 r. wyniesie 3,5 proc., a w roku kolejnym 4,2 proc.

Lepiej w gospodarce będzie także w Czechach i na Węgrzech (wzrost odsetka PKB w skali roku, odpowiednio – 0,4 i 0,2 proc.). Zdaniem banku, są dwie przyczyny tak nieznacznego wzrostu PKB w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Kraje te albo mają nadwyżki sald obrotów bieżących, albo niewielki deficyt, który pokrywa w pełni napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Dodatkowym powodem do optymizmu makroekonomicznego jest perspektywa przyspieszenia inwestycji. Jak podkreśla bank, w Polsce potencjał produkcyjny już teraz wygląda na wyższy i zanosi się na to, że korporacje zwiększą wydatki dla sfinansowania dalszej ekspansji, w miarę jak nabiorą przekonania, że perspektywa makro się poprawia.

Polska już z końcem 2014 r. ma odczuć skutki wykorzystania środków unijnych. Także tempo wzrostu gospodarczego w 2014 r. ma być znacznie wyższe. Jak podkreśla wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, wyniesie co najmniej 3,1–3,2 proc. rok do roku wobec 1,6 proc. odnotowanych w roku ubiegłym. –I to ostrożnie licząc. To będzie jeden z wyższych wyników w tej części świata. Sądzę, że w 2014 r. będziemy mieli jeszcze większy wskaźnik wzrostu eksportu, ale nadwyżki w handlu nie będzie – zaznacza Piechociński.

Według danych GUS, PKB w IV kwartale 2013 r. wzrósł o 2,7 proc. rok do roku oraz wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym i podtrzymał szacunek wzrostu o 1,9 proc. za III kwartał. Ze wstępnych szacunków GUS wynika również, że w całym 2013 r. dynamika wzrostu gospodarczego wyniosła 1,6 proc. Czynnikiem ryzyka dla regionu jest jednak sytuacja w Rosji i na Ukrainie. Jak zaznaczają ekonomiści z banku Morgan Stanley, wprawdzie eksport krajów regionu do Rosji i na Ukrainę nie ma dużego udziału w ich PKB, ale załamanie się handlu i tak miałoby negatywny wpływ na wzrost. Zagrożenie stwarza również to, że banki zachodnie zmniejszają zakres zaangażowania w regionie, co kontrastuje z rosnącą gotowością do zaciągnięcia pożyczek. Ponadto bank wskazuje, że regionowi sprzyja poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro. Morgan Stanley zakłada, że PKB eurostrefy w 2014 r. wzrośnie do 0,9 proc., a jeszcze niedawno przewidywał, iż wyniesie 0,5 proc. Według analityków banku wzrost gospodarczy w regionie będzie wynikiem rosnącego eksportu i popytu wewnętrznego, a nie tak, jak poprzednio, sam eksport.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO