Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Koniec podatkowych optymalizacji?

Rząd chce, aby polskie firmy posiadające zarejestrowane za granicą spółki córki nie przenosiły dochodów poza Polskę i płaciły u nas podatek dochodowy od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC).

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, chodzi o to, aby uniemożliwić wyprowadzenie z Polski zysków przedsiębiorstw przez wykorzystywanie w tym celu spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania. Nie zmieniłaby się natomiast stawka podatkowa takiego dochodu, nadal wynosiłaby ona 19 proc.

Co podlegałoby opodatkowaniu w Polsce? Na przykład dochody spółek, które mają siedzibę albo też zarząd w tzw. rajach podatkowych, czyli krajach o preferencyjnych systemach podatkowych stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Ale również takich, z którymi Polska nie posiada podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych. Opodatkowaniu w Polsce podlegałyby również zagraniczne spółki kontrolowane, czyli takie, w których podmiot polski ma 25 proc. udziału w kapitale, prawach głosu lub udział w zysku; spółki takie mają co najmniej 50 proc. przychodów o charakterze finansowym; są położone w kraju, w którym poziom opodatkowania jest co najmniej o 25 proc. niższy od obowiązującej w Polsce stawki CIT.

Jak oceniają eksperci, nowe przepisy miałyby zapobiec takim działaniom, które stosowała między innymi firma LPP – jeden z największych producentów odzieży w Polsce. Firma, w celu obniżenia podatków, przeniosła za granicę, do kontrolowanych przez siebie spółek na Cyprze i w Emiratach Arabskich, warte majątek prawa do znaków towarowych – Reserved, House, Sinsay i Mohito. LPP stała na stanowisku, iż działa zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowe regulacje prawne są powszechnie akceptowane na arenie międzynarodowej. Stosuje je wiele państw, w tym m. in.: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja Szwecja, Węgry, Kanada, Hiszpania, Chiny, Turcja, Brazylia i Izrael. Tam jednak systemy podatkowe są bardziej sprzyjające przedsiębiorcom niż w Polsce. Zdaniem ekspertów proponowane przez rząd rozwiązania nie dają gwarancji opłacalności dla państwa, ponieważ wciąż tworzone są innowacyjne pomysły pozwalające na pominięcie przepisów podatkowych. Poza tym przedsiębiorcy i prawnicy zwracają uwagę na niedoskonałości proponowanych zmian. Między innymi na brak dokładnych zasad dotyczących sposobu określania dochodu spółki zarejestrowanej za granicą, który miałby podlegać opodatkowaniu w Polsce. W wątpliwość podano również kwestię pełnego przerzucenia na podatnika ciężaru dowodowego dotyczącego istnienia obowiązku podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2015 r.

W przyjętych we wtorek przez rząd projektach zmian znalazły się również założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Wprowadzona zostanie między innymi klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jeżeli organ podatkowy będzie w stanie udowodnić, że podatnik stworzył sztuczne konstrukcje prawne w celu uniknięcia opłaty podatku – będzie mógł unieważnić jego działania. Taka klauzula istniała już kiedyś w ordynacji podatkowej. Trybunał Konstytucyjny w 2004 r. podważył jej zgodność z konstytucją. Główne zastrzeżenia dotyczyły zapisów, które pozwalały na ukaranie przedsiębiorców za to, że działając w interesie swojej firmy, starają się obniżyć koszty. Rząd wraca jednak do pomysłu, który już raz został odrzucony.    aw

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej