Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Vademecum przedsiębiorcy

Edyta Żyła

Obrót samochodami  będzie bezpieczniejszy

Przedsiębiorcy, którzy trudnią się sprzedażą aut, mogą odetchnąć z ulgą – sejm rozpoczął właśnie prace nad projektem zmian w prawie o ruchu drogowym, który umożliwi sprawdzanie drogą online historii pojazdów. Bez jakichkolwiek urzędowych formalności będzie można szybko ustalić, ilu właścicieli miało auto, kiedy zostało wyprodukowane, kiedy je po raz pierwszy zarejestrowano oraz jaki jest najbliższy termin przeglądu technicznego samochodu. Co ważne, będzie można natychmiast ustalić, czy auto nie zostało zgłoszone jako skradzione, co ułatwi szybkie podjęcie właściwej reakcji i ochroni potencjalnych nabywców wozu przed nieuczciwymi sprzedawcami. Do tej pory mogli oni jedynie występować o takie informacje do odpowiednich instytucji, co zajmowało czas i nie zawsze kończyło się udzieleniem pełnej informacji. Po wprowadzeniu zmian w prawie nie trzeba będzie wykazywać powodu, dla którego zamierzamy sprawdzić historię wozu. Dane udostępniane będą bez żadnych opłat. Zmiany w prawie to część projektu CEPiK 2.0, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Koniec z dwutygodniowym wypowiedzeniem

Taką decyzję, w odpowiedzi na zapytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku, podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zasiadający w tym gremium sędziowie uznali, że pracownicy, którzy są zatrudnieni na czas określony i wykonują podobne zadania jak ci, z którymi zawarto umowy na stałe, są dyskryminowani. Można ich bowiem zwolnić z dwutygodniowym wypowiedzeniem, podczas gdy zatrudnieni na czas nieokreślony mają nawet 3-miesięczne wypowiedzenia. Teraz polska strona będzie musiała dokonać zmian w przepisach. Stanie się to w najbliższym czasie, tym bardziej że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są już prace nad ujednoliceniem przepisów dotyczących praw osób zatrudnianych na umowy stałe i czasowe. Przede wszystkim ma zostać ograniczony czas trwania umów okresowych – obecnie pracodawcy zawierają umowy na rok lub dwa, oddalając w ten sposób perspektywę zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony. Pozostaje tylko wątpliwość, czy sytuacja ta poprawi sytuację pracowników, czy raczej doprowadzi do jeszcze częstszego zawierania tzw. umów śmieciowych.

Wolnej niedzieli nie będzie

Sejm odrzucił projekty, które zakładały, że siódmy dzień tygodnia powinien być przeznaczony wyłącznie na świętowanie. Obecnie obowiązuje zakaz handlu wyłącznie w dni świąteczne, co oznacza, że jest to tylko kilka dni w skali roku. Zwolennicy zmian chcieli przywilejem tym objąć wszystkie niedziele. Wystąpili z inicjatywą ustawodawczą „Wolna Niedziela", której celem było doprowadzenie do nowelizacji w tym zakresie Kodeksu pracy. W podobnym kierunku zmierzał projekt poselski, opracowany przez grupę parlamentarzystów, którzy twierdzili, że wolna niedziela zgodna jest z tradycją europejską świętowania tego dnia oraz odpowiada potrzebom rodzin, które mogłyby chociaż ten jeden dzień mieć dla siebie. Przeciwnicy zmian podkreślali jednak, że wolne niedziele uderzą w przedsiębiorców i spowodują likwidację wielu miejsc pracy. Zgodnie z ich wyliczeniami, byłoby to ok. 11 tys. etatów. Z tym argumentem nie zgadzali się jednak inicjatorzy zmian, którzy podkreślali, że zakaz handlu w dni świąteczne nie odwróci się przeciwko placówkom handlowym, takiego skutku nie mogłoby zatem przynieść także wprowadzenie wolnych niedziel. Przywilej nie miał dotyczyć oczywiście zawodów, w których wolnych dni mieć nie można – np. policjantów, lekarzy czy pracowników stacji benzynowych. Przeciwko projektom głosowało 250 posłów, za – 168, 7 wstrzymało się od głosu.

Rejestracja spółki potrwa krócej?

Nie tylko powołanie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także wpis firmy do KRS ma odbywać się szybko, zgodnie z zasadą tzw. jednego okienka. Dziś uzyskanie pozytywnej odpowiedzi sądu rejestrowego często wlecze się miesiącami. Wszystko dlatego że aby dopełnić formalności, przedsiębiorcy muszą składać stosy formularzy, w których łatwo popełnić błąd. A ten, jak wiadomo, skutkuje zwrotem wniosku i koniecznością wypełniania wszystkiego od początku. Często także zdarza się, że sąd – zwracając wniosek – wskaże na jedną nieprawidłowość, a po złożeniu poprawionej wersji, dopatrzy się kolejnej, która była także w poprzedniej wersji wniosku, ale nie została przez sąd zauważona. Procedurę dodatkowo wydłuża konieczność otrzymania numerów REGON i NIP. Zmiany w prawie, które zostały już przyjęte przez rząd, a teraz są analizowane przez sejm, mają nieco uprościć te zasady – nadanie tych numerów następowałoby drogą elektroniczną bezpośrednio po zarejestrowaniu spółki. Przedsiębiorcy otrzymywaliby zawiadomienia o nadaniu numerów wraz z powiadomieniem o wpisaniu do KRS. Jeśli prace będą postępowały zgodnie z planem, nowelizacja ma szanse wejść w życie od października tego roku.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy