Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądze dla twojej firmy

Edyta Żyła

Dotacje na przedszkola w woj. warmińsko-mazurskim

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają inwestować w rozwój placówek przedszkolnych, mogą liczyć na zwrot 85 proc. kosztów planowanych projektów. Możliwości takie daje ogłoszony niedawno konkurs otwarty na tworzenie tego typu obiektów w miejscowościach z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w których istnieje największe zapotrzebowanie na usługi o tym charakterze. Aby otrzymać dofinansowanie, nie jest konieczne budowanie nowych placówek, może to być wsparcie dla istniejących przedszkoli, np. poprzez utworzenie w nich dodatkowych miejsc dla dzieci. Czas na realizację projektu to co najmniej rok kalendarzowy (maksymalnie do 30 czerwca 2015 r.). Dokumenty można składać od 5 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nie wiadomo, jak długo potrwa nabór – wszystko zależy od liczby złożonych wniosków, które spełnią wymagane kryteria. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 3,6 mln zł.

Most Krzemowy szansą dla firm

Już w kwietniu tego roku rozpocznie się drugi etap konkursu pod hasłem „Polski Most Krzemowy" umożliwiającego debiut biznesowy na rynku Stanów Zjednoczonych. Rozpocznie się szkoleniem, które przygotuje przedsiębiorców do planowanego wyjazdu. Uczestnicy projektu będą także mogli liczyć na pomoc w opracowaniu strategii marketingowej firmy we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej. Podczas wyjazdu do USA uzyskają konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów. Program finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mogą brać w nim udział mikroprzedsiębiorcy, a także małe i średnie firmy specjalizujące się m.in. w branżach: informatyka, teleinformatyka, biotechnologia, technologie kosmiczne i inteligentne budownictwo. Wszystkie muszą wykazać, że w ostatnim roku odnotowały eksport na rynek europejski na poziomie nie mniejszym niż 10 proc. ogólnego poziomu sprzedaży.

Refundacja kosztów na inwestycje

Firmy z województwa wielkopolskiego, które w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 kwietnia 2014 r. przeprowadziły inwestycje, będą mogły starać się o zwrot poniesionych kosztów. Wszystko to za sprawą konkursu w ramach działania „Wsparcie rozwoju MSP" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest o co zabiegać, bo firmy, które spełnią wymagane kryteria, będą mogły odzyskać 60 proc. zainwestowanych środków. Zrefundowane będą mogły być zakupy maszyn, urządzeń czy oprogramowania, które przyczyniły się do udoskonalenia świadczonych usług lub realizowanej produkcji. Maksymalna kwota refundacji to 400 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia br. Konkurs ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

„Horyzont 2020" dla przedsiębiorców

Firmy, które specjalizują się w nowych technologiach, a szczególnie z obszarów nanoelektroniki, biotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Horyzont 2020" wspierającego projekty naukowe. Komisja Europejska przedstawiła właśnie założenia programu na lata 2014–2020, którego budżet wyniesie 80 mld euro. Pieniądze popłyną w trzech głównych kierunkach: umacnianie pozycji UE w nauce, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwiązywanie problemów społecznych (w tym m.in. bezpieczeństwo żywnościowe czy zmiany klimatu). Jak chcieliby autorzy programu, dzięki unijnemu wsparciu z tego obszaru firmy zwiększą konkurencyjność i zaczną odgrywać wiodącą rolę w przemyśle i innowacji, co pozwoli państwom UE zażegnać kryzys i utworzyć wiele nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa, które spełnią stawiane wymagania, będą mogły liczyć na dofinansowanie projektów na poziomie 70 proc. planowanych wydatków. Wsparcie dla firm wyniesie łącznie ponad 17 mln euro.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy