Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Komornik ponad prawem

Sandra Borowiecka

Mąż z żoną siedzą w domu. Nagle słyszą dźwięk dzwonka. Kto tam? – pyta mąż. Komornik – słyszy w odpowiedzi. Komornik? Ale my nie mamy żadnych długów! Nie macie? Nieprawda. Od teraz już macie, i to nie jeden, ale dwa

Asesor Tomasz Piotr Czyżyk w kancelarii komorniczej Krzysztofa Kokoszko pracował od maja do listopada 2012 r. – po tym czasie albo zrezygnował sam, albo został odwołany. Od listopada 2013 r. jest asesorem w kancelarii rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej komornika przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Roberta Damskiego. Krajowa Rada Komornicza sprawy Małgorzaty i Mirosława Boszków nie komentuje. W odpowiedzi na szereg pytań dotyczących prowadzonych przez komornika Krzysztofa Kokoszko postępowań otrzymaliśmy od KRK jedynie wyjaśnienia złożone przez samego komornika, cytowane już wcześniej w tekście – wynika z nich, że nie uważa on by jakiekolwiek jego działania były sprzeczne z prawem.

Co zrobić, gdy komornik puka do drzwi

Rzecznik Prasowy Rady Izby Komorniczej w Warszawie Andrzej Kulągowski wyjaśnia: Komornik jest urzędnikiem państwowym, a jego działania muszą być zgodne z zapisami Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji. Mając stosowny tytuł wykonawczy, może podjąć egzekucję na szereg różnych sposobów. Gdy dłużnik nie zgadza się z tytułem wykonawczym, czyli samą podstawą prowadzenia egzekucji, może złożyć zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności. Może także wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne. W sytuacji, kiedy dłużnik uważa, że komornik przy czynnościach działał niezgodnie z przepisami, po pierwsze należy sprawdzić czy dostarczył nam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (komornik ma obowiązek wręczyć nam taki dokument przy pierwszej czynności), po drugie dłużnikowi przysługuje możliwość złożenia skargi na czynności komornika do sądu. Bardzo istotne jest, aby dokładnie czytać treść pism otrzymywanych od komornika w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem. Na końcu wypisane są zawsze pouczenia, czyli to, co dla dłużnika może mieć największą wartość, gdyby chciał dochodzić swoich praw na drodze sądowej lub przy składaniu skargi na komornika.

1 2 3
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez