Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Więcej pracy, mniej zakupów

Edyta Hołdyńska

Polacy postanowili nieco zaoszczędzić. W marcu wyhamował w kraju wzrost sprzedaży detalicznej. Choć – jak wynika z danych przedstawionych przez GUS – zwiększył się o 3,1 proc., to najgorszy wynik od trzech kwartałów. Nieznaczne ożywienie widać natomiast na rynku pracy. Bezrobocie spadło do 13,5 proc. wobec 13,9 proc. w lutym. Nadal w złej sytuacji są młodzi z wyższym wykształceniem.

W lutym sprzedaż zwiększyła się aż o 7 proc. Wysoki odsetek wzrostu konsumpcji Polaków Główny Urząd Statystyczny przedstawiał już od dziewięciu miesięcy. Ekonomiści spodziewali się, że w marcu wzrost sprzedaży wyniesie ok. 6 proc. Tymczasem według najnowszych danych, w marcu sprzedaż zwiększyła się jedynie o 3,1 proc.

Polacy najchętniej kupowali odzież i obuwie oraz samochody. To tam najbardziej dynamicznie rosły statystyki sprzedaży. Odsetek konsumpcji zwiększył się odpowiednio o 26,6 proc. w sklepach z odzieżą i obuwiem oraz o 12,3 proc. w salonach samochodowych. – W całym pierwszym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,5 proc., co potwierdza, że mamy stopniowe umacnianie się popytu ze strony gospodarstw domowych. A odbudowa popytu przyniosła pozytywne efekty, jeśli chodzi o przychody budżetu państwa – powiedziała wiceprezes GUS Halina Dmochowska. I przypomniała, że ze względu na różne daty świąt wielkanocnych, na dane z marca należy patrzeć z przymrużeniem oka.

Powoli zaczyna się poprawiać sytuacja na rynku pracy. Rok temu stopa bezrobocia wynosiła aż 14,3 proc. wobec 13,5 w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 72 tys. osób. W urzędach pracy było zaś zarejestrowanych o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób.  Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w województwach: mazowieckim – o prawie 8 tys., oraz wielkopolskim – o 6,6 tys. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (21,5 proc.), kujawsko-pomorskim (18,2 proc.), zachodniopomorskim (17,9 proc.), świętokrzyskim (16,5 proc.) oraz podkarpackim (16,4 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,6 proc.), mazowieckie (11,1 proc.), śląskie (11,4 proc.) oraz małopolskie (11,7 proc.). Zdaniem ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, na rynku pracy widać już wyraźne ożywienie. Jak podkreśla, w urzędach pracy rejestruje się coraz mniej osób, a dodatkowo coraz więcej z nich znajduje pracę. Już w styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem. Natomiast w lutym ta różnica wzrosła do blisko 80 tys., w marcu zaś – do 130 tys. Jak mówi minister, wobec takich statystyk trzeba patrzeć optymistycznie także na kolejne miesiące.

Do urzędów pracy w marcu zgłosiło się także więcej pracodawców. Odnotowano 107 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad 18 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Po raz ostatni wyższą liczbę wolnych miejsc pracy zgłoszono w 2010 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim i podkarpackim. Mimo to, według danych CBOS, trzy czwarte Polaków nadal uważa, że sytuacja na polskim rynku pracy jest zła. To jednak o 8 punktów procentowych mniej niż miesiąc wcześniej.

Negatywne opinie przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Najczęściej jednak źle o rynku pracy wyrażają się ci, którzy deklarują także, że znajdują się w złej sytuacji materialnej. Wśród tej grupy aż 90 proc. osób wyraziło opinię negatywną o krajowym rynku. Tak samo myśli 87 proc. bezrobotnych, a także 86 proc. spośród osób uzyskujących najniższy dochód per capita. To także opinia 85 proc. osób w wieku powyżej 64 lat.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy