Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądze dla twojej firmy

Edyta Żyła

1. Szansa na silną markę
Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw i utrwalenie ich marek na rynku europejskim – na takie cele otrzymać można dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród działań, które zyskać mogą dofinansowanie, znajdują się między innymi: organizacja udziału w targach i wystawach  międzynarodowych, tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, a także promocja produktów regionalnych i lokalnych. Pieniądze przeznaczyć można na szereg usług, związanych z powyższymi działaniami, w tym: przeprowadzenie badań i ekspertyz niezbędnych do realizacji projektu, przygotowanie biznesplanu, dokumentacji technicznej i projektowej, przygotowanie broszur, katalogów, folderów reklamowych firmy, zawierających ofertę handlową, przygotowanie filmów promocyjnych dotyczących produktu markowego firmy, a także przygotowanie oferty firmy w postaci materiałów testowych (próbek) rozdawanych podczas imprezy targowo-wystawienniczej potencjalnym partnerom handlowym. O dotację sięgającą 85 procent planowanych kosztów mogą ubiegać się samorządy, organizacja pozarządowe, instytucje kultury, a także mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, istniejące co najmniej od 12 miesięcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 9 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2. Święto start-upów
Młodzi przedsiębiorcy, którzy niedawno rozpoczęli swoją przygodę z biznesem, będą mogli wziąć udział w IV Forum Młodych Przedsiębiorców i WARP 2014, które odbędzie się w dniach 13–14 maja w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Spotkanie będzie dla nich okazją zdobycia nowej wiedzy, zwłaszcza z zakresu pozyskiwania środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy budżetowej na lata 2014–2020 oraz nawiązania nowych, cennych kontaktów biznesowych. W programie przewidziano panele tematyczne, dotyczące między innymi: prognoz dla rynku, finansowania społecznościowego, aniołów biznesu, a także perspektyw współpracy polsko-niemieckiej. Organizacja spotkania jest efektem współpracy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Auli Polskiej, partnerem przedsięwzięcia jest zaś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dotacje w lubuskim
Tworzenie lub rozbudowa parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, a także ich wyposażenie – na takie cele otrzymać można dofinansowanie w województwie lubuskim. Dotacje na poziomie 50 procent całkowitych wydatków projektu mają szansę uzyskać różne podmioty, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu czy inkubatory przedsiębiorczości. Wnioski należy składać do 5 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Projekty realizować można w partnerstwie z innymi podmiotami, uprawnionymi do ubiegania się o dotację.

4. Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Przyszli i początkujący przedsiębiorcy mają szansę zyskania międzynarodowych doświadczeń i kontaktów, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w biznesie. Wszystko dzięki temu, że mogą wziąć udział w VI edycji transgranicznego programu  wymiany pod hasłem „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Uczestnicy programu zdobywać będą szlify pod okiem doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej. Pobyt za granicą planowany jest na okres od miesiąca do pół roku. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że w dowolnym momencie składać można wniosek o uczestnictwo w programie aż do 30 października 2015 roku. Szanse na zakwalifikowanie się do udziału w tym przedsięwzięciu mają osoby planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz ci, którzy założyli firmy w ciągu ostatnich trzech lat. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez