Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Koniec długoletniego czekania na patent?

Niemal trzykrotnie więcej Polaków woli chronić swoje pomysły w unijnym niż w polskim urzędzie. Nasza procedura jest długa i pochłania wiele energii. Urząd zapewnia, że w zamian za trud otrzymuje się porządnie chroniony patent. Ale w Unii procedury są znacznie prostsze, a ochrona międzynarodowa. W 2013 r. Urząd Patentowy RP przyjął 1333 zgłoszenia wzorów przemysłowych. Tymczasem do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wpłynęło aż 3211 wniosków z Polski.

Obecnie, zanim przedsiębiorca opatentuje swój pomysł, urząd przeprowadza długotrwałą kontrolę formalną. Następnie przystępuje do opracowania technicznego raportu, w którym porównuje nowy pomysł z już istniejącymi. Dopiero po 18 (!) miesiącach od zgłoszenia urząd publikuje zgłoszenie wynalazku. Następnie nieobowiązkowo, ale na wniosek zgłaszającego, urząd przeprowadza badanie merytoryczne danego zgłoszenia. Dopiero potem, jeśli nie ma wątpliwości, urząd udziela patentu. Do decyzji można zgłosić sprzeciw.

Przedsiębiorcy obawiają się, że w czasie, kiedy urzędnicy przerzucają papiery, konkurencja może skopiować ich pomysł. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Patentowym RP przygotowało projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej. Nad jego ostatecznym kształtem pracuje obecnie Rządowe Centrum Legislacji.

Dotychczas gotowy jest jedynie projekt założeń do projektu zmiany ustawy, który w lipcu ubiegłego roku przyjął rząd. Zakłada on uproszczenie i usprawnienie postępowania uzyskania patentu.

– Jasne i precyzyjne przepisy powinny wpłynąć korzystnie na jakość składanej przez urząd dokumentacji, co z kolei zmniejszy ilość korespondencji pomiędzy urzędem a zgłaszającym i w konsekwencji skróci czas rozpatrywania zgłoszeń – wyjaśnia Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Nowe przepisy mają ograniczyć występowanie zjawiska tzw. patentów wiecznie zielonych, czyli w stosunku do których przez wiele lat toczy się postępowanie, i przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, a tym samym okresu niepewności, że pomysł skradnie konkurencja. Określone zostaną również zasady dotyczące dowodów i materiałów powoływanych przez urząd w toku postępowania zgłoszeniowego oraz uzupełnienia braków formalnych pełnomocnictwa. Doprecyzowane zostaną także zasady przedstawiania dowodów i materiałów w toku postępowania zgłoszeniowego oraz uzupełnienia braków formalnych pełnomocnictwa.

Alicja Adamczak, prezes UPRP,  zdradza, że urząd chce zbliżyć standardy rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych do prawa europejskiego. – Już od kilku lat obserwujemy w urzędzie zmniejszającą się liczbę rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jednocześnie widzimy, że rośnie popularność rejestracji zgodnie z prawem wspólnotowym – mówi Alicja Adamczak. Międzynarodowy zakres ochrony, obowiązujący w całej Unii Europejskiej, oferuje OHIM. Stosuje się do niego mniej restrykcyjne procedury rejestracji znaku czy wzoru. Jak zapewnia Prezes UPRP, niebawem ochronę na podobnych zasadach ma zapewniać także polski urząd.

Jej zdaniem przedsiębiorcy, a nawet prawnicy, nadal mają jednak kłopoty z wyborem odpowiedniego zakresu ochrony swojego pomysłu. Wzór przemysłowy i znak towarowy można bowiem chronić na kilka sposobów. – Zarejestrowanie wzoru w polskim urzędzie albo w OHIM to najszersza i najpewniejsza forma ochrony swojego pomysłu – podkreśla Anna Tischner z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Należy pamiętać, że prawo ochronne z jego rejestracji przysługuje przez 25 lat. Z kolei prawo autorskie, które chroni własność intelektualną, chroni dany utwór przez całe życie twórcy i kolejne 70 lat po jego śmierci.

Taka ochrona, jak podkreśla Jakub Pinkowski, kierownik wydziału wzornictwa OHIM, jest jednak nieco węższa i bywa, że utrudnia dochodzenie swoich praw przed sądem zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom. Jeśli twórca zarejestruje jednocześnie swój produkt, obowiązywały go będą obie formy ochrony. Dodatkowo twórców, którzy działają na rynku, chronią także przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy