Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Pieniądze dla Twojej firmy

Edyta Żyła

1. Pieniądze na innowacje

Jak pozyskiwać fundusze na rozwój przedsięwzięć wysokiego ryzyka i jak prywatne firmy mogą łączyć siły z administracją rządową, by zapewniać nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy w Europie – to tylko wybrane tematy, jakie zostaną poruszone podczas konferencji TAFTIE 2014, organizowanej pod hasłem „Growth financing – challenges in funding innovation for growth”. Konferencja odbędzie się 10 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Jej celem jest zapoznanie przedsiębiorców ze sposobami finansowania działań innowacyjnych oraz wskazanie możliwości współpracy w tym obszarze zarówno z instytucjami rządowymi, jak i inwestorami pozarządowymi i prywatnymi. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Europejska Sieć Agencji Innowacyjności TAFTIE, czyli stowarzyszenie agencji zajmujących się wspieraniem innowacyjności. Udział w konferencji można zgłosić za pośrednictwem strony internetowej PARP.

2. Konkurs dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, stosujący innowacyjne technologie, mogą wziąć udział w prestiżowym konkursie „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pod patronatem Ministra Gospodarki. Szanse na uzyskanie nagrody lub wyróżnienia mają firmy, które zaproponują nowy, innowacyjny produkt, przy czym może być on na etapie projektu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych albo wdrożony do produkcji w okresie od 12 do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia do konkursu. Nagrodzeni liczyć mogą na wsparcie w promocji, dyplomy oraz prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy i produkt przyszłości konsorcjum jednostka naukowa-przedsiębiorca. Dodatkowo uczestnicy rywalizacji będą mogli liczyć na nagrody specjalne, w tym za projekt zgłoszony przez firmę spin-off, z branży ICT oraz w obszarze ekoinnowacji lub innych obszarach, które zostaną określone w trakcie oceny projektów. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres PARP do 16 czerwca br. do godz. 16.30.

3. Pożyczki dla MŚP

Przedsiębiorcy z kilku województw w Polsce mogą liczyć na zaciąganie pożyczek na preferencyjnych zasadach. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach tzw. inicjatywy Jeremie, czyli pozadotacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki tego rodzaju są skierowane zwłaszcza do tych firm, które mają trudności w pozyskaniu kredytów, m.in. z powodu zbyt krótkiego okresu funkcjonowania na rynku albo braku zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Pieniądze przeznaczyć można m.in. na inwestycje polegające na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Maksymalne kwoty pożyczek są różne dla różnych województw – na Mazowszu uzyskać można do 250 tys. zł, w łódzkim i na Pomorzu do 500 tys. zł, w Wielkopolsce do 1 mln zł (a na sfinansowanie projektów innowacyjnych nawet do 2,5 mln zł). Szczegóły dotyczące mechanizmu Jeremie znaleźć można na stronie internetowej jeremie.com.pl.

4. Forum dla małych i średnich firm

Jak efektywnie zarządzać pracownikami? Jak przedstawiciele administracji, instytucji naukowych i przedsiębiorstw mogą wymieniać się doświadczeniami? To główne tematy Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja, które odbędzie się w dniach 23–24. 06 w Centrum Nauki Kopernik. Panele dotyczyć będą doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz działań edukacyjnych dla osób, które planują uruchamianie działalności gospodarczej. Forum będzie okazją wymiany doświadczeń między liderami biznesu, którzy mają już za sobą duże sukcesy na tym polu, a firmami początkującymi, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Wezmą w nim udział także przedstawiciele administracji rządowej, w tym minister gospodarki, minister pracy i  polityki społecznej oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gościem specjalnym forum będzie Marek Kamiński, który opowie, jakie jego cechy zadecydowały o odniesionym sukcesie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale należy dokonać wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem PARP.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE