Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

Wywiadowca pilnie potrzebny

Leszek Pietrzak

Coraz więcej rodzimych firm deklaruje, że chciałoby korzystać z możliwości, jakie daje prowadzenie wywiadu gospodarczego. Problem w tym, że w polskim wydaniu bardziej przypomina on nielegalne szpiegostwo

Najważniejsza jest przede wszystkim zmiana świadomości właścicieli polskich firm. Muszą oni wprowadzić i pilnować obowiązywania żelaznych procedur bezpieczeństwa. Muszą także mieć baczenie na swoich pracowników. Zawsze bowiem bezpieczeństwo w największej mierze zależy od ludzi. W każdej firmie jest bowiem grupa pracowników podwyższonego ryzyka, szczególnie podatna na to, aby stać się ofiarą przemysłowego szpiegostwa lub zostać w nie wciągnięta. Do niej zaliczają się przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za badania i rozwój, czyli jak nazywają to Amerykanie – pracownicy pionu R&D. W sieciach handlowych grupą szczególnie wystawioną na pokusy przemysłowego szpiegostwa są pracownicy działu marketingu, mający dostęp do informacji o nowych kampaniach, szczegółach oferty firmy, a także osoby odpowiedzialne w nich za zakupy. To bowiem oni mają do czynienia z zamówieniami wartymi miliony złotych i mogą najłatwiej ulec pokusie ze strony bezwzględnej konkurencji.

Aby zwalczyć plagę szpiegostwa gospodarczego przede wszystkim potrzeba zmiany mentalności licznego grona prezesów polskich firm, którzy muszą wyzbyć się chęci przysłowiowego „chodzenia na skróty”. Sami mogą bowiem stać się jego ofiarą. Dużą przeszkodą w zmianie ich nastawienia są nadal zbyt łagodne przepisy prawa w tym zakresie. Szef firmy, który jest nabywcą ukradzionych innej firmie danych, może bowiem co najwyżej zostać skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Jednak polskie doświadczenia pokazują, że jeśli już dochodzi do sprawy sądowej, to kary dla nabywców ukradzionych konkurencji tajemnic sprowadza się zazwyczaj do grzywny, a nierzadko sądy odstępują także od niej. Należy również promować wśród polskich firm profesjonalny wywiad gospodarczy, prowadzony legalnymi metodami i środkami, w oparciu o dostępne zasoby informacji. Tak bowiem robią dzisiaj na świecie wszystkie firmy, którym zależy na mocnej pozycji na rynku i reputacji. Należy uczyć też polskie firmy, jak prowadzić legalny, oparty na etycznych podstawach i wykorzystujący dostępne możliwości wywiad gospodarczy. To przede wszystkim pole do popisu dla byłych oficerów polskich służb i dziennikarzy śledczych. To także zadanie dla polskiego państwa, które powinno promować dobrze rozumiany wywiad gospodarczy. Wystarczy sięgnąć po przykład z niedalekiej zagranicy. Od lat rząd francuski organizuje i dotuje szkolenia menadżerów w zakresie wywiadu gospodarczego i wcale tego nie ukrywa. Gdyby tak stało się również w Polsce, być może, nie rozwijałoby się u nas w takim stopniu szpiegostwo przemysłowe i tak wiele polskich firm nie czułoby się nim zagrożone.

1 2 3
Następna

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE