Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: Chad Springer/Corbis

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1. Dotacje na Mazowszu
Dobra wiadomość dla firm z województwa mazowieckiego – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapowiada ogłoszenie konkursu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotacje na planowane inwestycje, które będą wiązały się z zakupem wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy środki transportu. Za dotację nie będzie można kupić nieruchomości, a także opłacić usług doradczych, na przykład związanych z opracowaniem biznesplanu. Uczestnicy konkursu będą mieli szansę na zwrot 50 proc. planowanych kosztów, przy czym minimalna kwota dofinansowania wyniesie 300 tys. zł, zaś maksymalna – 800 tys. zł. Projekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 31 marca 2015 r., zaś datą, od której wydatki będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne, będzie najprawdopodobniej 1 stycznia 2014 r. Termin ten uzależniony jest od wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które ma zostać wydane niebawem. Wtedy także nastąpi oficjalne ogłoszenie konkursu oraz zostanie opublikowany regulamin. Ubiegający się o dotację przedsiębiorcy będą mogli złożyć tylko po jednym wniosku w ramach tego naboru. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Szczegóły zapowiadanego konkursu pojawią się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ogłoszenie naboru ma nastąpić w sierpniu.
Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość