Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

źródło: Wikipedia
Antoni Tyzenhauz inwestował w rozwój przemysłu na Litwie z olbrzymim rozmachem, choć nie zawsze w sposób przemyślany

Antoniego Tyzenhauza gospodarcze przypadki

Tomasz Pichór

O odrodzeniu szlacheckiej Rzeczypospolitej w ostatnich dekadach XVIII w. świadczą błyskotliwe kariery ludzi, którzy wcześniej, w czasach saskich, nie mieliby szansy znaleźć się wśród elit politycznych i gospodarczych naszego kraju

Jedną z takich postaci jest Antoni Tyzenhauz, przyjaciel Stanisława Augusta, podskarbi litewski i jeden z pionierów kapitalistycznych metod gospodarowania w Wielkim Księstwie Litewskim. Nie ma pewności, skąd wywodzi się ród Tyzenhauzów. Zapewne pojawili się w krajach nadbałtyckich wraz z zakonem krzyżackim. Później, w miarę zmian politycznych w tej części kontynentu, Tyzenhauzowie osiedleni w Inflantach byli gorliwymi sługami króla szwedzkiego i wreszcie poddanymi rosyjskiego cara. W  ciągu XVI w. koligacje rodzinne i dziedziczone włości stopniowo przenoszą ich na Litwę, a sami Tyzenhauzowie, porzucając arystokratyczną partykułę „von”, całkowicie politycznie i kulturowo się polonizują. Rodzina należała do zamożnych, nie na tyle jednak, by samodzielnie odgrywać jakąkolwiek rolę w Rzeczypospolitej. Jak zauważa biograf Tyzenhauza, Stanisław Kościałkowski, Tyzenhauzowie zaliczali się  do grona „200 lub 300 rodzin, mających posiadłości liczne i całkiem rozległe, lecz które, by żyć politycznie i coś znaczyć, musiały się zaliczać do klienteli szlachty dwu pierwszych kategorii [tj. większej i mniejszej magnaterii]. Próżno więc szukać Tyzenhauzów wśród czołowych postaci XVII w. i pierwszej połowy XVIII w. w Polsce. Członkowie rodu posłowali, wojowali (jeden z nich, pojmany podczas wojny północnej przez Rosjan, miał zginąć upieczony na rożnie), gromadzili majętności i stanowiska, cały czas starannie trzymając się pańskiej klamki. 

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej