Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Specustawa o gazie łupkowym

P

owolne tempo prac nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego w Polsce wciąż daje Rosji możliwość stosowania gazowego szantażu wobec naszego kraju. Choć prace nad uruchomieniem wydobycia trwają już od wielu miesięcy, bez zniesienia biurokratycznych barier zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego nie będzie możliwe.

Takiemu właśnie celowi ma służyć proponowana przez Ministerstwo Skarbu ustawa w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów. Firmom, które zamierzają eksploatować nasze złoża, mają przysługiwać liczne udogodnienia. Jeżeli projekt wejdzie w życie, tereny, na których można wydobywać gaz, zostaną wyłączone z lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Będą też obowiązywały uproszczone procedury uzyskiwania zezwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o czasowym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej czy pozwoleń wodnoprawnych. Do 14 dni mają też zostać skrócone terminy wydawania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z daną inwestycją. 

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE

Wojciech Romański

W smoczym kręgu