Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

Vademecum przedsiębiorcy

1. Koniec z budowlanym chaosem?

Jest na to szansa – Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że jeszcze przed końcem kadencji Sejmu, która upływa jesienią 2015 r., skieruje pod obrady parlamentu projekt Kodeksu budowlano-urbanistycznego. Przepisy, jakie będzie zawierał ten akt prawny, uporządkować mają zasady planowania przestrzennego na szczeblu samorządu. Obecnie w wielu gminach panuje pod tym względem duże zamieszanie – plany nie są uchwalane, a ich brak powoduje nie tylko chaos w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także uznaniowość przy wydawaniu decyzji budowlanych. Proponowane regulacje przewidują także zniesienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaś uzyskiwanie pozwoleń ma być o wiele prostsze. To dobra wiadomość dla biznesu – biurokratyczna machina wydawania decyzji budowlanych paraliżuje inwestycje, a widzimisię urzędników uniemożliwia realizację wielu wartościowych projektów. Nie należy jednak liczyć na to, że zmiany zostaną wprowadzone szybko – na razie prace nad Kodeksem ukończyła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, teraz przygląda mu się resort infrastruktury. Następnie projekt trafi do Sejmu. 

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE