Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

źródło: FORUM

Bądź innowacyjny lub załóż fundację

Edyta Żyła, Leszek Buller

Jesienią zmieniają się zasady przyznawania unijnych dotacji dla firm. Na dofinansowanie mogą liczyć ci, którzy wykażą się innowacyjnością... albo powołają do życia organizację pozarządową

Wiele firm, z którymi mamy kontakt na co dzień, prosi o wskazanie drogi, która umożliwi im skorzystanie z unijnych pieniędzy. Olbrzymie nakłady na promocję projektów zrealizowanych dzięki dotacjom sprawiają, że każdy przedsiębiorca jest bombardowany kolorowymi obrazkami ilustrującymi sukcesy osiągane dzięki tym funduszom. Nic dziwnego więc, że każdy chciałby coś odkroić dla siebie z unijnego tortu. Niestety, w najbliższych latach nie będzie to łatwe – jak wynika z obowiązujących na chwilę obecną założeń, szanse na bezzwrotne unijne wsparcie będą mieli ci, którzy postawią na współpracę z nauką albo zdecydują się na powołanie fundacji lub stowarzyszenia. 

Na zmianę przepisów wpłynęły przede wszystkim wyniki rankingów innowacyjności, w których Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Nasze obecne nakłady na badania i rozwój wynoszą zaledwie 0,9 PKB, podczas gdy nawet w wielu krajach postkomunistycznych współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy. Dlatego w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020 premiowane będą poszukiwania nowych naukowych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w biznesie. Proste projekty biznesowe nie będą miały raczej szans na bezzwrotne dofinansowanie. Dodatkowo w nowym naborze, w miejsce dotacji pojawią się pożyczki.  

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy