Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

W Stanach co roku pacjenci składają średnio 85 tys. pozwów za błędy medyczne. Szpitale kosztuje to około 29 mld dolarów rocznie

Błąd w sztuce

Aleksander Piński

W ciągu ostatnich dwóch lat o jedną czwartą wzrosła w Polsce liczba pozwów przeciwko lekarzom. Tymczasem brak dowodów na to, że obawa przed pozywaniem do sądów poprawia jakość opieki zdrowotnej

Rosnąca liczba pozwów sądowych przeciwko lekarzom w Polsce nie powoduje poprawy jakości leczenia. Analizy z innych państw nie znalazły bowiem takiej zależności. Ale coraz więcej krajów rozważa skopiowanie rozwiązania z Nowej Zelandii, gdzie zlikwidowano prawo pozywania do sądu za uszczerbek na zdrowiu. Odsetek błędów medycznych w tym państwie jest mniej więcej taki jak w USA, gdzie sądowe wypłaty za takie przewinienia sięgają milionów dolarów. Większość z dotychczas przeprowadzonych badań ograniczała się do zbadania wpływu nacisku ze strony pozwów sądowych na odsetek zgonów, co jest słabym miernikiem jakości poszczególnych procedur medycznych. Co więcej, wynik tych i podobnych badań był niejednoznaczny. 

Niewielkie korzyści

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy