Najnowsza interwencja Uważam Rze

Temat numeru

Uważaj na lichwiarza!

Jan Piński

Jak Provident i inne firmy pożyczkowe nabijają Polaków w butelkę

Przypadek szósty został odnaleziony przez naszego dziennikarza. Piotr z Olsztyna (dane zmienione) wziął w tym roku cztery pożyczki od Providenta. Wszystko dlatego, że pierwszą na 700 zł spłacił w terminie. Dziś Piotr ma cztery pożyczki jednocześnie. W sumie na kwotę 4400 zł. Chociaż raty za wszystkie pożyczki spłaca tego samego dnia, to za każdą z nich płaci tak, jakby była to osobna wizyta przedstawiciela firmy. Członek zarządu Providenta na pytanie, dlaczego jednej i tej samej osobie udzielono kilku pożyczek naraz, odpowiedział, że taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.

Ponieważ nie udostępniliśmy nagrań, przedstawiciele Providenta nie chcieli komentować rozmów swoich konsultantów. – Działamy na szczególnym rynku, na którym klient musi czuć się bezpiecznie, przede wszystkim wiedzieć, ile finalnie będzie musiał zapłacić. Kwota ma być jednoznaczna i nie może brzmieć „zero złotych”, bo tak jest wygodniej w reklamie – twierdzi Roman Jamiołkowski, dyrektor Biura Public Relations.

Rzeczywiście kwot do zapłacenia Provident nie ukrywa, ale nie uwzględniając w tabeli oprocentowania tego, że spłaty następują co tydzień, zakłamuje wynik. Zapewne kwoty bezwzględne mniej straszą ludzi niż abstrakcyjne setki procent.

Sekret lichwiarza doskonałego

Co wynika z naszej prowokacji? Przede wszystkim to, że przedstawiciele Providenta przy „drobnych” kwotach (do 3 tys. zł) nie badają zdolności kredytowej klienta, a jedynie oceniają na podstawie tego, co widzą w gospodarstwie domowym.

– Provident bada wiarygodność kredytową swoich potencjalnych pożyczkobiorców w oparciu o systemy scoringowe i historię kredytową (w przypadku klientów, którzy w przeszłości korzystali z usług firmy). Dochody są jednym z kluczowych elementów tej oceny. We wniosku kredytowym klient podaje wszystkie swoje dochody i zobowiązania. W przypadku pożyczek na większe kwoty oraz przy każdej pożyczce spłacanej w ratach miesięcznych obligatoryjnie wymagamy zaświadczenia o dochodach. Pozytywny odsetek decyzji o udzieleniu pożyczki nowym klientom kształtował się na poziomie 28,2 proc. w 2013 r. – informuje Roman Jamiołkowski.

I tak pewnie jest, ale weryfikacja dotyczy – jak ustaliliśmy – przede wszystkim osób starających się o pożyczkę spłacaną przelewem bankowym. Wówczas przy ocenie ryzyka bliżej Providentowi do klasycznego banku niż do firmy pożyczkowej. Brak opłat za wizyty (dobrowolne – jak podkreśla Provident) czyni pożyczkę mniej opłacalną.

Oczywiście są dziś w Polsce firmy bardziej zachłanne niż Provident, żądające za swoje usługi od kilkuset do nawet kilku tysięcy procent (wg rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania). Ale żadna z nich nie ma takiej pozycji rynkowej i takiej renomy jak Provident. Działa tutaj magia zaufania. Ludzie mniej patrzą mu na ręce niż innym firmom.

W 2003 r. trzy organizacje społeczne zajmujące się problemem zadłużenia społeczeństwa brytyjskiego – Akcja Kościelna dla Ubóstwa, The New Economics Foundation i Zadłużenie na Progu Naszego Domu (Debt on our Doorstep) – wydały raport napisany przez znanego ekonomistę Richarda Murphy’ego pt. „Maksymalne oprocentowanie w Wielkiej Brytanii – studium oparte na działalności Providenta”. Richard Murphy był prezesem i dyrektorem finansowym dziewięciu firm. Z opracowania tego wyłania się dość ponury obraz mechanizmu zadłużania społeczeństwa przez firmy udzielające tzw. szybkich pożyczek gotówkowych.

Murphy określił Providenta jako oligopolistę doskonałego. Co należy rozumieć pod tym określeniem? Wikipedia definiuje oligopol jako formę konkurencji niedoskonałej, charakteryzującą się najwyższym stopniem monopolizacji. Murphy wyróżnił kilka elementów charakteryzujących Providenta. Jest to firma z dobrymi wynikami finansowymi i dodatnim bilansem przepływów pieniężnych, co jest efektem nadzwyczajnie wysokich stóp zwrotu udzielonego kredytu. Zdumiewa, że mimo to inne firmy z podobną ofertą nie były i nie są w stanie przyciągnąć aż tak wielkiej rzeszy klientów, by niemal zmonopolizować rynek krótkoterminowych pożyczek gotówkowych. Murphy podejrzewał, że istnieje jakiś niewyjaśniony mechanizm barier ekonomicznych i reputacyjnych dla nowo powstających firm, które chcą skruszyć monopol Providenta.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej