Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Piotr Kowalczyk

Bunt celników

Szef Służby Celnej Jacek Kapica nakazał celnikom przeprowadzanie kontroli antyhazardowych na ogromną skalę.

Szef Służby Celnej Jacek Kapica nakazał celnikom przeprowadzanie kontroli antyhazardowych na ogromną skalę. Funkcjonariusze zobowiązani są przez swoich przełożonych do zabezpieczania i blokowania automatów do niskich wygranych ustawionych poza kasynami. Jednak celnicy zwracają uwagę na to, iż realizując politykę swojego szefa, sami mogą mieć kłopoty. Do Zawodowego Związku Celników z całej Polski napływają skargi. Celnicy opisują w nich, że są wzywani i przesłuchiwani w sądach i organach ścigania, gdzie poucza się ich, iż mogą stać się podejrzanymi. Wobec niektórych funkcjonariuszy złożono już nawet subsydiarne akty oskarżenia (czyli akty oskarżenia wnoszone przez pokrzywdzonego). Pomimo deklaracji Ministerstwa Finansów o wsparciu celników w tej sytuacji – nie otrzymują oni żadnej pomocy, są pozostawieni sami sobie. Wiceminister finansów w piśmie z 7 października 2014 r. do związkowców napisał jedynie, iż „biorąc pod uwagę akcje podmiotów organizujących nielegalne gry hazardowe mające na celu zastraszenie funkcjonariuszy Służby Celnej przez wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia zasadne jest zawieszenie funkcjonariuszy dla spełnienia wymogów prawa na jak najkrótszy czas”. Kapica zauważył również, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procesów karnych dla funkcjonariuszy celnych mogą oni rozważyć skorzystanie z możliwości złożenia pozwu o zniesławienie, jak również domagać się zasądzenia nawiązki na cel społeczny, na przykład na rzecz fundacji wspierającej funkcjonariuszy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Wojciech Romański

W smoczym kręgu