Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Pracodawcy: skrócić okres wypowiedzenia

kg

We wspólnym stanowisku do rządowego projektu zmian Kodeksu pracy największe organizacje zrzeszające pracodawców – Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaproponowały skrócenie maksymalnego okresu wypowiedzenia dla pracowników do dwóch miesięcy.

We wspólnym stanowisku do rządowego projektu zmian Kodeksu pracy największe organizacje zrzeszające pracodawców – Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaproponowały skrócenie maksymalnego okresu wypowiedzenia dla pracowników do dwóch miesięcy. Obecnie zatrudnieni przez ponad trzy lata na umowę o pracę mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Obowiązujące przepisy prawa pracy są bardzo restrykcyjne, co powoduje, że firmy niechętnie zatrudniają na etat. Dlatego też związki pracodawców proponują kolejne reformy kodeksu. Ograniczeniu uległby katalog osób objętych tzw. szczególną ochroną – czyli w praktyce niezwalnianych. W spółkach zatrudniających mniej niż 20 osób nie byłoby z kolei konieczności podawania przez pracodawcę przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Przedsiębiorcy zgłosili też zastrzeżenia do propozycji PSL-owskiego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby maksymalny czas zawierania umowy na czas określony wynosił (wbrew wcześniejszym zapowiedziom) 33 miesiące. „W naszej ocenie limit na poziomie 2 lat i 9 miesięcy jest oderwany od warunków rynkowych, gdzie najczęściej zawierane są umowy na pełne lata” – czytamy we wspólnym stanowisku przedsiębiorców.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Piotr BOŻEJEWICZ

Może i koniec, ale nie świata

• TAKO RZECZE [P] •Skoro Obama nawet w części nie okazał się takim cudotwórcą, jak przepowiadali eksperci, to czemu Trump miałby być taki groźny, jak go malują ci sami ludzie?