Najnowsza interwencja Uważam Rze

Historia

Marek Skorupski

Gdy praca jest bronią

Agnieszka Niemojewska

Biografia Hipolita Cegielskiego dowodzi, że przedsiębiorczość może być aktem patriotycznym

W 1845 r. w Poznaniu, nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, ukazała się książka o budzącym respekt tytule: „Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi i jéj rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiéj do teoryi zastósowany”. Złożony z dwu części tom miał pełnić funkcję podręcznika dla szkół gimnazjalnych, jedynych, w których zaborcy zezwalali na omawianie dzieł literatury polskiej. W krótkiej przedmowie autor ujawniał założenia swej pracy: „Nie zapuszczając się w dowodzenie, jak ważnem jest odczytywanie i zgłębianie Poezyi krajowej, jak wielki wpływ wywiera ten przedmiot na ukształcenie i umysłu każdego człowieka, bez względu na stan i zawód praktyczny, nadmienię tylko pokrótce o zasadzie, której się w ułożeniu tej książki trzymałem. Zanim przystąpiłem do Poezyi samej, dałem ogólne wyobrażenie o Sztuce w ogólności, a to w sposób przystępny i ile możności zrozumiały dla tych nawet, którzy do przedmiotu tego mało lub wcale nie są przygotowani. Wychodząc od najprostszego wyobrażenia, które w wyrazie samym leży, usiłowałem czytelnika prowadzić z jednego stopnia na drugi, zdobywać z nim razem jedno wyobrażenie po drugiem, zapełniać próżnią tak wyrazu Sztuka jako też wiedzy tego, który do rozpoznania jej przystępuje”*. Ten rzeczowy i logicznie skonstruowany wykład wyszedł spod pióra Hipolita Cegielskiego, patrona polskiej przedsiębiorczości, gospodarki i myśli technicznej.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe