Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Umowy na czas dokładnie określony

kg

Tylko 33 miesiące będzie od przyszłego roku wynosił maksymalny okres zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony. Dodatkowa liczba takich umów zawartych z konkretnym pracownikiem nie będzie mogła przekroczyć trzech. Kolejna automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony. Do tej liczby nie wlicza się jednak umowy zawartej na okres próbny – nie dłuższej niż kolejne trzy miesiące. To poważny ukłon w stronę związków zawodowych, pod których naciskiem parlamentarzyści przyjmowali nową ustawę zmieniającą kodeks pracy. Szczęśliwie w nowych przepisach przewidziano kilka wyjątków od przyjętych właśnie reguł.

Opisane limity nie będą dotyczyć umów zawartych na zastępstwo nieobecnego pracownika, pracy dorywczej lub sezonowej, a także wykonywania pracy przez okres kadencji. Dodatkowo będzie można przedłużyć umowę na czas dłuższy niż 33 miesiące, choć przepisy nie precyzują dokładnie, w jakiej sytuacji. Podano jedynie ogólny zapis: „gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie”. W takim wypadku będzie trzeba zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy i to od uznania urzędników będzie w praktyce zależało, czy „ważne powody” rzeczywiście wystąpiły.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE