Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: Forum
Jacek Szydłowski

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1. Dotacje na laboratoria

Budowa dużej strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym jest głównym celem naboru ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tworzone dzięki środkom unijnym laboratoria mają służyć nie tylko naukowcom związanym z daną uczelnią, ale także przedsiębiorcom i innym zainteresowanym podmiotom. Dlatego warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest m.in. przedstawienie planu dotyczącego wykorzystania planowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej po zakończeniu projektu. O dotacje mogą ubiegać się m.in. jednostki naukowe i ich konsorcja oraz uczelnie i przedsiębiorstwa. Projekty polegać mają na budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego lub zakupie aparatury badawczej. Wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa niż 30 mln zł. Wnioski składać można od 1 października br. do 31 marca 2016 r. w wersji elektronicznej oraz papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE