Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

źródło: Corbis

Dotacje wprost z Brukseli

Edyta Żyła

Przedsiębiorcy, którzy chcą testować innowacje i potrzebują dużych nakładów finansowych na ten cel, mogą szukać funduszy nie tylko w Polsce, ale także bezpośrednio w instytucjach UE

Pieniądze te dostępne są w ramach programu Horyzont 2020 – największego wspólnotowego projektu finansowania badań naukowych i innowacji. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej na świecie poprzez stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji, począwszy od koncepcji naukowej, poprzez etap badań i testów, na wdrażaniu opracowanych rozwiązań, produktów czy technologii skończywszy.

Program na lata 2014–2020 został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Europy w grudniu 2013 r., jego budżet został ustalony na poziomie ok. 80 mld euro. Horyzont 2020 skupia wszystkie dostępne bezpośrednio z Brukseli środki na finansowanie badań i innowacji.

Naukowcy przede wszystkim

Wsparcie w ramach programu Horyzont 2020 mają szansę otrzymać ośrodki naukowe, przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP oraz inne podmioty zainteresowane testowaniem innowacji. Środki te mają pomóc w przeciwstawieniu się problemom społecznym w krajach UE, w tym kryzysowi gospodarczemu, bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi oraz negatywnym zmianom demograficznym.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO