Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: CORBIS

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1.Pieniądze na edukację

Firmy, ale także wszystkie inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej z województwa podkarpackiego, mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 proc., natomiast minimalną wartość projektów określono na 50 tys. zł. Szkolenia mają być skierowane do osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W zajęciach będą mogły uczestniczyć osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej oraz osoby w wieku 50 lat i powyżej. Udział w zajęciach powinien kończyć się egzaminem oraz uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Dobór form nauki nie może być przypadkowy, ale dostosowany do wiedzy danej osoby oraz oparty na analizie potrzeb. Wnioski w tym naborze będzie można składać od 21 grudnia do 15 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w oddziałach zamiejscowych urzędu w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.
Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy