Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: CORBIS

Vademecum przedsiębiorcy

ejż

1.Gwarancje kredytowe  dla firm

Ponad 650 firm z sektora MŚP będzie mogło skorzystać ze wsparcia finansowego, jakie uruchomione zostanie już na początku 2016 r. Będzie to Fundusz Gwarancyjny dla Rozwoju Innowacyjności MŚP, zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gotowe są już kryteria wyboru projektów w ramach tego mechanizmu. Z oferty funduszu będzie można skorzystać za pośrednictwem dowolnego banku współpracującego z BGK. Fundusz będzie udzielać gwarancji firmom ubiegającym się o pozyskanie kredytów. Będzie to forma zabezpieczenia na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił zadłużenia zgodnie z warunkami umowy. Firmy będą mogły się starać o pozyskanie gwarancji do 3,5 mln zł. Szacuje się, że wartość kredytów objętych gwarancjami wyniesie ponad 300 mln zł. Ponieważ takiego mechanizmu nie było w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007–2013, banki były ostrożne w udzielaniu kredytów dla MŚP. Dzięki istnieniu funduszu oraz temu, że gwarancja będzie udzielana bez prowizji, pozyskanie pieniędzy ma być łatwiejsze. Ministerstwo Rozwoju podkreśla również, że obecna forma wsparcia ma charakter pilotażowy przed wykorzystaniem podobnej formuły w znacznie szerszym zakresie, w programie Inteligentny Rozwój, przewidzianym na lata 2014–2020.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE