Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: CORBIS

Pieniądze dla Twojej firmy

ejż

1.Dotacje na staże i szkolenia

Wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem to główny cel konkursu ogłoszonego w ramach programu regionalnego dla Mazowsza. Mogą wziąć w nim udział wszystkie podmioty, w tym także firmy z sektora MŚP. Działania w ramach projektu powinny być podzielone na trzy etapy: pierwszy to diagnoza sytuacji zawodowej uczestników projektu na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, drugi – szkolenia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji, trzeci zaś polega na organizacji płatnych staży u pracodawców. Efektem końcowym planowanych działań powinno być zatrudnienie co najmniej 29–39 proc. uczestników projektu. Pomoc należy skierować do osób nieaktywnych zawodowo, w tym o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób niepełnosprawnych i po 50. roku życia. Dodatkowo premiowane będzie wsparcie mieszkańców wsi. Projekt może trwać maksymalnie 18 miesięcy i zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2018 r. Minimalna wartość planowanych kosztów to 100 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 proc. Projekty można realizować w partnerstwie z innymi podmiotami. Czas na składanie wniosków upływa 18 stycznia.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy