Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: GETTY IMAGES
THOMAS LOHNES

Pieniądze dla TWOJEJ FIRMY

ejż

 1.Dotacje na przedszkola

Przedsiębiorcy z Wielkopolski, którzy planują uruchomienie nowych przedszkoli lub wzbogacenie oferty edukacyjnej w już istniejących, mogą skorzystać z dotacji w ramach programu regionalnego dla tego województwa. Pieniądze należy przeznaczyć na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w już istniejących placówkach lub w nowych budynkach. Z dotacji przez rok można będzie finansować bieżącą działalność przedszkola; ponadto wydać na rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, w tym m.in. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem lub terapeutą. Regulamin konkursu zezwala też na wnioskowanie o pieniądze na studia podyplomowe dla nauczycieli lub inne formy kształcenia mające na celu podwyższanie ich kwalifikacji. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł; wnioskodawcy muszą wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. kosztów kwalifikowalnych. Przy konstruowaniu budżetu trzeba również pamiętać, że koszt jednostkowy utworzenia jednego miejsca w przedszkolu nie może przekroczyć 11 425 zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 marca br. drogą elektroniczną, a następnie dostarczyć wersję papierową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy