Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż

1. Minimalna stawka wynagrodzenia

 

12 zł – tyle od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła minimalna stawka godzinowa za pracę na umowę-zlecenie lub w ramach samozatrudnienia. To skutek przyjęcia przez Sejm ustawy w tej sprawie. Waloryzacja stawki będzie następowała każdego roku w zależności od obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Podwyższenie stawki ma być konsultowane ze skupiającą pracodawców Społeczną Radą Dialogu. Co ważne, ma ona obowiązywać nie tylko w wypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia, ale również tych prowadzących działalność w ramach samozatrudnienia, jeśli jednoosobowo wykonują usługi dla firm i ich zaangażowanie związane jest z określoną liczbą przepracowanych godzin czy też ustalonym czasem świadczenia pracy. W związku ze zmianami Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, tj. prawo do kontroli, czy pracodawca stosuje się do nowych uregulowań i wypłaca minimalną stawkę godzinową. Taką kontrolę PIP będzie mogła przeprowadzać bez uprzedzenia. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy