Najnowsza interwencja Uważam Rze

Aktualności

Kasy fiskalne online uszczelnią system

Wojciech Romański

Rząd przymierza się do zmiany w sposobie rejestrowania transakcji z użyciem kas fiskalnych. Celem jest uszczelnienie systemu i poprawa ściągalności m.in. podatku VAT. Według opublikowanego niedawno raportu firmy KPMG najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie kas fiskalnych działających online.

Mimo obowiązku stosowania kas fiskalnych polski system rozliczania transakcji nie jest wystarczająco szczelny. Obowiązek posiadania kas obejmuje coraz więcej grup przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży produktów bądź usług na rzecz osób fizycznych, a także tzw. rolników ryczałtowych (art. 111 Ustawy o VAT). Od ubiegłego roku muszą je posiadać także fryzjerzy, lekarze, wulkanizatorzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi, prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi. Wciąż jednak nieuczciwi przedsiębiorcy mogą nie zarejestrować transakcji w kasie, sprzedając towar bez paragonu. Sytuacja się poprawia, wzrasta świadomość klientów, których Ministerstwo Finansów edukuje m.in. poprzez loterie paragonowe. Jednak budżet traci ok. 12-14 proc. PKB, które ginie w szarej strefie.

Szara strefa nie obejmuje wyłącznie handlu i usług, problem dotyczy całej gospodarki. Zdaniem ekspertów KPMG, którzy na początku sierpnia opublikowali raport „Kasy fiskalne online – studium przypadku dla Polski”, uszczelnienie systemu poboru podatków poprzez wprowadzenie systemu kas fiskalnych online spowodowałoby wzrost przychodów budżetu o 6 mld zł z VAT, PIT i CIT rocznie przy skali 700 mld obrotu wszystkich podmiotów wykorzystujących kasy fiskalne. Budżet zyska też na zwiększeniu efektywności kontroli skarbowej. Wciąż jednak nie wiadomo, jaki scenariusz wybiorą Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju, które wspólnie pracują nad nowymi rozwiązaniami. W grę wchodzi model węgierski, który wdrażają także Grecy, a chcą wprowadzić u siebie m.in. Austria i Niemcy. Jego podstawą są kasy wyposażone w moduły do bezpiecznej komunikacji z serwerami administracji skarbowej. Mniej sprawdzoną alternatywą jest model chorwacki, wykorzystujący tzw. wirtualne kasy fiskalne, oparte na rozwiązaniach software’owych.

 

Online i … online

Generalnie system poboru podatku VAT w handlu i usługach z powszechnym wykorzystaniem kas fiskalnych, których działa obecnie na rynku około 2,1 mln, jest uważany za dość skuteczny, chociaż nie eliminuje ryzyka nadużyć. Przedsiębiorcy mogą bowiem nie zarejestrować jakiejś transakcji i w ten sposób nie zostaje ona zapisana w pamięci kasy. Co do zasady, prowadząc sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem kasy fiskalnej muszą sporządzać dobowe i miesięczne raporty sprzedaży. Zawierają one sumaryczne dane o obrocie i kwotach należnego podatku VAT. Są one potem rozliczane w tradycyjny sposób. Dodatkowo ustawa o VAT nakłada obowiązek przechowywania przez pięć lat zarówno paragonów, jak i raportów sprzedaży, co może być dość kłopotliwe. Dotyczy to tylko kas starego typu z dwoma rolkami papieru, a obecne na rynku od 2009 r. kasy z kopią elektroniczną gromadzą już te dane na elektronicznym nośniku.

- Wprowadzenie kas pracujących w systemie online łączy zalety obecnych rozwiązań stosowanych w Polsce, które generalnie się sprawdziły, z ideą e-administracji, która z jednej strony ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorcom, z drugiej – eliminować lub poważnie utrudniać możliwość obchodzenia przepisów – tłumaczy Krzysztof Urbanowicz, prezes firmy Elzab, produkującej kasy fiskalne. – Wprowadzenie takiego systemu na Węgrzech pozwoliło zmniejszyć lukę podatkową o prawie 1 mld euro rocznie z samego handlu, a sama zapowiedź wejścia w życie podobnych rozwiązań w tym kraju, zwiększyła wpływy z tego tytułu o 20 proc.

W modelu wdrażanym na Węgrzech kasy fiskalne są na stałe podłączone z serwerami administracji podatkowej. Nie oznacza to, że informacja o każdej transakcji jest natychmiast wysyłana do bazy danych. Kasy są „odpytywane” przez serwer co jakiś czas, wysyłają raporty wtedy, kiedy sieć jest najmniej obciążona. Korzyścią takiego rozwiązania jest monitorowanie obrotu każdego punktu w czasie rzeczywistym, a dostarczane dane pozawalają na wychwycenie różnego rodzaju anomalii, np. zmniejszenia liczby rejestrowanych transakcji. Gromadzone dane pozwalają na bieżące monitorowanie wpływów podatkowych. – Węgrzy, dzieląc się doświadczeniami twierdzą, że poza uszczelnieniem systemu największą korzyścią okazała się możliwość analizowania różnego rodzaju danych, zbieranych przez system podatkowy z wykorzystaniem kas online – mówi Krzysztof Urbanowicz. Plusem jest także możliwość zdalnego zarządzania oprogramowaniem kas, ułatwiająca np. zmianę stawek VAT. Korzyścią dla przedsiębiorców będzie z kolei rezygnacja ze składania comiesięcznych, papierowych sprawozdań i przechowywania paragonów przy starym typie kas.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy