Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż

1. Wsparcie  innowacyjności

 Z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rząd zajął się projektem nowelizacji przepisów dotyczących działalności innowacyjnej. Zmiany, jakie zaproponowało ministerstwo, dotyczą ulg podatkowych i ułatwień dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), a także komercjalizacji badań na uczelniach publicznych. Zdaniem ministerstwa proponowane zmiany przełożą się na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz uczelni.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowych mechanizmów podatkowych, które wesprą działalność B+R poprzez zmiany w kosztach kwalifikowanych. Są to np. wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakup aparatury badawczo-rozwojowej oraz sporządzenie ekspertyz naukowych, które podatnik częściowo może odliczyć od podstawy naliczenia podatku. Proponowana zmiana dotyczy zarówno poszerzenia powyższej listy kosztów, jak i zwiększenia progu kwot. Obecnie jest to 30 proc. w przypadku kosztów osobowych bez względu na wielkość firmy, a w przypadku pozostałych kosztów 20 proc. dla mikrofirm i MŚP oraz 10 proc. dla dużych przedsiębiorstw. Przyjęcie nowelizacji skutkowałoby podniesieniem tej granicy do 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP, a dla dużych firm 50 proc. wydatków pracowniczych i 30 proc. pozostałych poniesionych na działalność B+R.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość