Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

Pieniądze dla TWOJEJ FIRMY

ejż

1. Pośrednictwo pracy i doradztwo

Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą ubiegać się o dotacje na przygotowanie i realizację programów ułatwiających pozyskanie zatrudnienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekty powinny przewidywać prowadzenie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem indywidualnego programu działania jako obowiązkowego elementu wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, a także subsydiowane zatrudnienie i bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie w ramach projektów powinno być skierowane do osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, a także pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych utratą zatrudnienia. Natomiast na uzyskanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą mogły liczyć osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, poniżej 30. roku życia oraz kobiety. Nabór wniosków będzie prowadzony w miesięcznych turach aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel; pierwszy rozpocznie się 30 września i potrwa do końca października. Minimalny wkład własny powinien wynieść 5 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

2. Dotacje na przedszkola

Tworzenie nowych przedszkoli lub dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach to działania, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Konkurs, który rozpocznie się 30 września, ma na celu wsparcie projektów przewidujących tworzenie i prowadzenie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat trzech, a także sprawowanie opieki nad maluchami przez nianię lub opiekuna dziennego. Celem konkursu jest ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (prace remontowe, zakup i montaż wyposażenia, a także zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, a także koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80 proc. O dotację mogą się starać wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioski w tym naborze przyjmowane są do 21 października br.

 3. Wsparcie dla MŚP

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm z województwa zachodniopomorskiego to główny cel konkursu, jaki zostanie ogłoszony 30 września w ramach programu operacyjnego dla tego regionu. O dotację mogą wystąpić wszystkie podmioty, w tym także przedsiębiorstwa. Działania, które będą miały szanse na dofinansowanie, muszą być skierowane do firm z sektora MŚP oraz do pracowników tych przedsiębiorstw. Uzyskane w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe lub rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, a także na działania doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe czy usługi e-learningowe. Zlecenia w tym zakresie będą musiały trafić do tych podmiotów, które zostały umieszczone w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych, czyli przeszły podstawową weryfikację wiarygodności i profesjonalizmu. We wnioskach trzeba też dokładnie określić, jakie będą efekty planowanych działań. Osiągnięcie przewidywanych rezultatów będzie warunkiem rozliczenia uzyskanych dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w tym naborze określono na poziomie 85 proc., a okres realizacji projektów nie może przekraczać 36 miesięcy. Wnioski będzie można składać do 31 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej