Najnowsza interwencja Uważam Rze

Tu i teraz

DAREK GOLIK

Polska nie jest krajem dla lewicy

Jeszcze długo będziemy skazani na PiS i PO – mówi politolog prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego

Panie profesorze, czy Polska to jest kraj dla lewicy?

Generalnie tak, choćby dlatego, że na tle świata zachodniego jesteśmy społeczeństwem mało zamożnym i egalitarnym. Może nie aż tak bardzo egalitarnym, jak społeczeństwa państw nordyckich, bo u nas ów egalitaryzm bierze się z chłopskich rodowodów, ale jednak. Nasza jednolitość kulturowa może sprzyjać lewicy albowiem tam, gdzie socjaldemokracja osiągnęła swoje największe sukcesy, było podobnie. Większość z tych krajów nie była podzielona konfliktami religijnymi czy związanymi z mniejszościami narodowymi.

To dlaczego elektorat lewicowy jest tak słaby?

Jeśli mówimy o elektoracie świadomym tego, że ma lewicowe poglądy, to faktycznie jest on w znacznej mniejszości. Historycznie w Polsce poglądy lewicowe do 1945 r. w największym stopniu miała klasa robotnicza, nie najgorzej wykwalifikowana, mieszkająca na przemysłowych przedmieściach miast. Głównym bastionem ruchu socjalistycznego przed wojną był Kraków. Ta lewicowość skończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej i powstaniem PRL oraz falą wielkich migracji.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez