Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż


1. Praca dla cudzoziemców bez utrudnień

Od 2017 r. zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na pracę i pobyt w Polsce. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma służyć uproszczeniu procedur i jest związana z wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej przenoszenia pracowników wewnątrz firm w obrębie państw UE. Zniknie m.in. konieczność dołączania do wniosku o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca zawartej z nim umowy. Tak zwany test rynku pracy będzie można dołączyć w późniejszym okresie, co nie będzie blokowało uzyskania zezwolenia na pracę i pobyt czasowy. Przeprowadzenie testu wiązało się z koniecznością ustalenia przez starostę możliwości zatrudnienia na oferowanym przez przedsiębiorcę stanowisku innej osoby spośród poszukujących pracy w Polsce. Dopiero w razie braku możliwości wskazania takiego kandydata wydawano zaświadczenie, które otwierało możliwość zatrudnienia osoby spoza Polski. Liczba cudzoziemców ubiegających się o pracę w naszym kraju jest coraz większa –w 2015 r. wystawiono ponad 780 tys. oświadczeń o zamiarze podjęcia pracy, a w pierwszym półroczu 2016 r. było ich ponad 634 tys.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy