Najnowsza interwencja Uważam Rze

Świat

Niemcy, Bonn, 1991-06-17. Podpisanie traktatu mi??dzy Rzecz??pospolit?? Polsk?? a Republik?? Federaln?? Niemiec o dobrym s??siedztwie i przyjaznej wsp????pracy. Nz. sygnatariusze premier RP Jan Krzysztof Bielecki (L) i Kanclerz Niemiec Helmut Kohl (P). W

Zostać matką? Byle nie w Polsce

Aleksandra Rybińska

Wiele krajów UE stawia na politykę prorodzinną. Najlepiej być matką w Szwecji, Danii, Finlandii, Holandii, Belgii, Irlandii, Niemczech i we Francji

Według europejskiego urzędu statystyki Eurostat 1 stycznia 2010 r. Unia Europejska liczyła nieco ponad 501 mln mieszkańców. O 1,4 mln więcej niż rok wcześniej. Wzrost populacji nie wynikał jednak z przyrostu naturalnego, który od kilku lat powoli, ale uporczywie spada. W 2009 r. urodziło się na terenie wspólnoty zaledwie 5,4 mln dzieci. To średnio 1,6 na kobietę. Za mało, by pozwolić na naturalną odnowę pokoleń – żeby do tego doszło, musiałoby się rodzić 2,07 dziecka na kobietę. Wzrost liczby mieszkańców Stary Kontynent zawdzięcza głównie imigrantom spoza Unii, których Eurostat doliczył się aż 25 mln. Tych legalnych. Do tego trzeba dodać blisko pięć milionów nielegalnych imigrantów, których z roku na rok przybywa. Z Afryki Północnej i krajów arabskich.

Od 1980 r. w państwach wspólnoty osoby w wieku ponad 65 lat przewyższają liczebnie dzieci poniżej 14. roku życia, zagrażając równowadze systemów opieki społecznej. Nic dziwnego, że wiele krajów UE stara się wdrażać politykę prorodzinną, by zachęcać kobiety do macierzyństwa. Szczególnie w krajach skandynawskich, Francji i Irlandii państwo z ogromną determinacją prowadzi politykę prokreacyjną. Zasiłki, bezpłatne żłobki i przedszkola, opieka pozaszkolna.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej